Het verkeer is goed voor een kwart van de uitstoot van de broeikasgassen. Om die uitstoot te doen dalen, legde Europa doelstellingen vast. Tegen 2020 mag die gemiddeld niet hoger liggen dan 95 gram per kilometer voor de hele Europese vloot van wagens en bestelwagens. De commissie energie en industrie van het EUropees Parlement boog zich dinsdag over een aantal voorstellen die moeten leiden tot een nieuwe wetgeving rond uitstoot door wagens. De doelstelling van 95 gram per kilometer tegen 2020 werd daarbij bevestigd. De sociaaldemocraten wilden verder gaan en al strengere normen vastleggen voor 2025. "Maar we krijgen in het parlement vooral tegenwerking van de Europese christendemocraten. Die willen helemaal geen doelstellingen vastleggen tegen 2025", zegt een boze Kathleen Van Brempt (sp.a). "2025 is inderdaad nog ver en we weten niet hoe de technologie gaat evolueren", klinkt het bij christendemocraat Ivo Belet (CD&V). "Er is wel een compromisvoorstel goedgekeurd waarin we de Europese Commissie vragen om tegen eind 2014 met voorstellen te komen". Het parlement wil ook extra stimulansen voor zuinige wagens. Zo zouden constructeurs die extra zuinige wagens op de markt brengen, met een uitstoot onder de 50 gram per kilometer, daarvoor beloond worden. (JDH)

Het verkeer is goed voor een kwart van de uitstoot van de broeikasgassen. Om die uitstoot te doen dalen, legde Europa doelstellingen vast. Tegen 2020 mag die gemiddeld niet hoger liggen dan 95 gram per kilometer voor de hele Europese vloot van wagens en bestelwagens. De commissie energie en industrie van het EUropees Parlement boog zich dinsdag over een aantal voorstellen die moeten leiden tot een nieuwe wetgeving rond uitstoot door wagens. De doelstelling van 95 gram per kilometer tegen 2020 werd daarbij bevestigd. De sociaaldemocraten wilden verder gaan en al strengere normen vastleggen voor 2025. "Maar we krijgen in het parlement vooral tegenwerking van de Europese christendemocraten. Die willen helemaal geen doelstellingen vastleggen tegen 2025", zegt een boze Kathleen Van Brempt (sp.a). "2025 is inderdaad nog ver en we weten niet hoe de technologie gaat evolueren", klinkt het bij christendemocraat Ivo Belet (CD&V). "Er is wel een compromisvoorstel goedgekeurd waarin we de Europese Commissie vragen om tegen eind 2014 met voorstellen te komen". Het parlement wil ook extra stimulansen voor zuinige wagens. Zo zouden constructeurs die extra zuinige wagens op de markt brengen, met een uitstoot onder de 50 gram per kilometer, daarvoor beloond worden. (JDH)