Volgens Hedegaard zit er voor het eerst in jaren beweging in de internationale onderhandelingen over de aanpak van de CO2-uitstoot in de luchtvaart. Er zijn signalen dat een akkoord op de bijeenkomst van de internationale organisatie voor de burgerluchtvaart (ICAO) in de herfst van volgend jaar tot de mogelijkheden behoort. "Om rondom deze onderhandelingen een positieve sfeer te creëren heb ik de lidstaten per teleconferentie aanbevolen om de klok stil te zetten wat de integratie van de luchtvaart in de uitstoothandel betreft", deelde Hedegaard maandag mee. De Deense beklemtoont wel dat de maatregel alsnog wordt toegepast indien er geen akkoord uit de bus komt. De Europese Unie is dit jaar gestart met de integratie van de luchtvaartmaatschappijen in de Europese CO2-uitstoothandel. Dat betekent dat vluchten van en naar Europese luchthavens gedekt moeten worden door CO2-uitstootrechten. De maatregel stuitte onmiddellijk op zwaar internationaal verzet. Onder meer de Verenigde Staten, Rusland, China en India tekenden protest aan en hun luchtvaartmaatschappijen leken niet geneigd om zich te plooien naar de regels. Indien de lidstaten instemmen met de aanbeveling van Hedegaard, wordt de maatschappijen alvast soelaas geboden voor 2013. In de lente van 2013 zouden ze immers hun factuur ontvangen voor de vluchten van dit jaar. (JOHN THYS)

Volgens Hedegaard zit er voor het eerst in jaren beweging in de internationale onderhandelingen over de aanpak van de CO2-uitstoot in de luchtvaart. Er zijn signalen dat een akkoord op de bijeenkomst van de internationale organisatie voor de burgerluchtvaart (ICAO) in de herfst van volgend jaar tot de mogelijkheden behoort. "Om rondom deze onderhandelingen een positieve sfeer te creëren heb ik de lidstaten per teleconferentie aanbevolen om de klok stil te zetten wat de integratie van de luchtvaart in de uitstoothandel betreft", deelde Hedegaard maandag mee. De Deense beklemtoont wel dat de maatregel alsnog wordt toegepast indien er geen akkoord uit de bus komt. De Europese Unie is dit jaar gestart met de integratie van de luchtvaartmaatschappijen in de Europese CO2-uitstoothandel. Dat betekent dat vluchten van en naar Europese luchthavens gedekt moeten worden door CO2-uitstootrechten. De maatregel stuitte onmiddellijk op zwaar internationaal verzet. Onder meer de Verenigde Staten, Rusland, China en India tekenden protest aan en hun luchtvaartmaatschappijen leken niet geneigd om zich te plooien naar de regels. Indien de lidstaten instemmen met de aanbeveling van Hedegaard, wordt de maatschappijen alvast soelaas geboden voor 2013. In de lente van 2013 zouden ze immers hun factuur ontvangen voor de vluchten van dit jaar. (JOHN THYS)