In 2010 ondervond één Europese consument op vijf problemen bij de aankoop van goederen of diensten. In Europa bestaan ruim 750 bemiddelaars, klachtencommissies en andere neutrale instanties die consumenten helpen om die geschillen op te lossen zonder tussenkomst van een rechtbank, wat veel tijdrovender en duurder is. Maar die regimes voor alternatieve geschillenbeslechting bestaan doorgaans slechts voor welbepaalde sectoren en bovendien zijn er veel verschillen van land tot land. Daarom wil eurocommissaris John Dalli dat er voor alle contractuele geschillen een alternatieve geschillenbeslechting komt, ongeacht product of dienst en plaats van aankoop. Volgens het voorstel moeten de instanties problemen binnen 90 dagen oplossen. Daarnaast moeten ze bepaalde Europese kwaliteitscriteria respecteren, bijvoorbeeld inzake neutraliteit. Op dit moment kan de Commissie van slechts de helft van de bestaande instanties zeggen dat ze voldoen aan die criteria. Het voorstel verplicht handelaars voorts om hun klanten mee te delen of zij zich engageren om beroep te doen op alternatieve geschillenbeslechting. Het probleem van consumentenvertrouwen stelt zich in het bijzonder op het internet. De Commissie wil dat aanpakken met een platform, waar klachten over grensoverschrijdende aankopen automatisch worden doorgeleid naar de bevoegde instantie. Dat moet binnen dertig dagen voor een oplossing zorgen. De Commissie denkt dat consumenten 22,5 miljard euro per jaar kunnen besparen indien ze voor alle producten en diensten kunnen vertrouwen op efficiënte systemen voor alternatieve geschillenbeslechting. (KAV)

In 2010 ondervond één Europese consument op vijf problemen bij de aankoop van goederen of diensten. In Europa bestaan ruim 750 bemiddelaars, klachtencommissies en andere neutrale instanties die consumenten helpen om die geschillen op te lossen zonder tussenkomst van een rechtbank, wat veel tijdrovender en duurder is. Maar die regimes voor alternatieve geschillenbeslechting bestaan doorgaans slechts voor welbepaalde sectoren en bovendien zijn er veel verschillen van land tot land. Daarom wil eurocommissaris John Dalli dat er voor alle contractuele geschillen een alternatieve geschillenbeslechting komt, ongeacht product of dienst en plaats van aankoop. Volgens het voorstel moeten de instanties problemen binnen 90 dagen oplossen. Daarnaast moeten ze bepaalde Europese kwaliteitscriteria respecteren, bijvoorbeeld inzake neutraliteit. Op dit moment kan de Commissie van slechts de helft van de bestaande instanties zeggen dat ze voldoen aan die criteria. Het voorstel verplicht handelaars voorts om hun klanten mee te delen of zij zich engageren om beroep te doen op alternatieve geschillenbeslechting. Het probleem van consumentenvertrouwen stelt zich in het bijzonder op het internet. De Commissie wil dat aanpakken met een platform, waar klachten over grensoverschrijdende aankopen automatisch worden doorgeleid naar de bevoegde instantie. Dat moet binnen dertig dagen voor een oplossing zorgen. De Commissie denkt dat consumenten 22,5 miljard euro per jaar kunnen besparen indien ze voor alle producten en diensten kunnen vertrouwen op efficiënte systemen voor alternatieve geschillenbeslechting. (KAV)