Eind volgend jaar verstrijken de verplichtingen die de Europese Unie, Japan, Rusland en andere landen hebben aanvaard in het kader van het protocol van Kyoto. Twee jaar na de mislukking van Kopenhagen, waar men het enkel eens raakte over het voornemen om de opwarming te beperken tot 2 graden celsius, is het nog steeds onduidelijk hoe het na 2012 verder moet met de internationale strijd tegen klimaatverandering. Net als in Kopenhagen ijvert Europa nog steeds voor een akkoord dat alle grote vervuilers bindende doelstellingen voor het beperken van de CO2-uitstoot oplegt, maar de kans op een doorbraak in Durban is nagenoeg onbestaande. Ook de houding van de VS en China is sinds de clash in de Deense hoofdstad immers niet radicaal veranderd. Om het proces gaande te houden, toont de Europese Unie zich bereid om vanaf 2013 nieuwe Kyotodoelstellingen na te streven. Op zich heeft dat weinig zin. Na het afhaken van Rusland, Japan en Canada zou het nieuwe protocol slechts gelden voor 16 procent van de internationale CO2-uitstoot. Intussen zijn de VS verantwoordelijk voor 18 procent en China zelfs voor een kwart. "De sleutelvraag is: wanneer volgen de anderen?", schetste Hedegaard de inzet van Durban. Daarom eisen de Europeanen in ruil een wegenkaart en deadline voor een voor alle landen bindend akkoord dat tegen 2020 in werking treedt. Ze maken nieuwe engagementen binnen het Kyotosysteem ook afhankelijk van het behoud van de milieu-integriteit van Kyoto en de ontwikkeling van een internationale CO2-markt. Onder het Kyotoprotocol heeft de EU zichzelf opgelegd de CO2-uitstoot met 8 procent te verminderen in vergelijking met 1990. Intussen heeft de EU besloten om haar uitstoot tegen 2020 sowieso met 20 procent te verminderen, ongeacht wat de rest van de wereld doet. Landen als Groot-Brittannië en Duitsland willen die inspanning optrekken tot 30 procent, maar ze stuiten op verzet van een groep landen aangevoerd door Polen, dat in Durban het EU-voorzitterschap bekleedt. De Belgische Kamer stemt donderdag in een resolutie eveneens voor een verhoging tot 30 procent. (KAV)

Eind volgend jaar verstrijken de verplichtingen die de Europese Unie, Japan, Rusland en andere landen hebben aanvaard in het kader van het protocol van Kyoto. Twee jaar na de mislukking van Kopenhagen, waar men het enkel eens raakte over het voornemen om de opwarming te beperken tot 2 graden celsius, is het nog steeds onduidelijk hoe het na 2012 verder moet met de internationale strijd tegen klimaatverandering. Net als in Kopenhagen ijvert Europa nog steeds voor een akkoord dat alle grote vervuilers bindende doelstellingen voor het beperken van de CO2-uitstoot oplegt, maar de kans op een doorbraak in Durban is nagenoeg onbestaande. Ook de houding van de VS en China is sinds de clash in de Deense hoofdstad immers niet radicaal veranderd. Om het proces gaande te houden, toont de Europese Unie zich bereid om vanaf 2013 nieuwe Kyotodoelstellingen na te streven. Op zich heeft dat weinig zin. Na het afhaken van Rusland, Japan en Canada zou het nieuwe protocol slechts gelden voor 16 procent van de internationale CO2-uitstoot. Intussen zijn de VS verantwoordelijk voor 18 procent en China zelfs voor een kwart. "De sleutelvraag is: wanneer volgen de anderen?", schetste Hedegaard de inzet van Durban. Daarom eisen de Europeanen in ruil een wegenkaart en deadline voor een voor alle landen bindend akkoord dat tegen 2020 in werking treedt. Ze maken nieuwe engagementen binnen het Kyotosysteem ook afhankelijk van het behoud van de milieu-integriteit van Kyoto en de ontwikkeling van een internationale CO2-markt. Onder het Kyotoprotocol heeft de EU zichzelf opgelegd de CO2-uitstoot met 8 procent te verminderen in vergelijking met 1990. Intussen heeft de EU besloten om haar uitstoot tegen 2020 sowieso met 20 procent te verminderen, ongeacht wat de rest van de wereld doet. Landen als Groot-Brittannië en Duitsland willen die inspanning optrekken tot 30 procent, maar ze stuiten op verzet van een groep landen aangevoerd door Polen, dat in Durban het EU-voorzitterschap bekleedt. De Belgische Kamer stemt donderdag in een resolutie eveneens voor een verhoging tot 30 procent. (KAV)