De regulator van de Belgische post- en telecommunicatiesector legde Skype in mei 2016 een boete van 223.000 euro op omdat het zich ondanks herhaaldelijk aandringen niet wilde aanmelden als operator voor de dienst SkypeOut. Volgens het BIPT was Skype daar door de telecomwet nochtans toe verplicht. Dat Skype niet inging op de eis van het BIPT beschouwt de regulator als een ernstige inbreuk. Skype ontsnapt op die manier namelijk aan alle regels van de telecomwetgeving, die onder meer betrekking hebben op netwerkwerkveiligheid, gegevensbescherming, toegang tot nooddiensten en de mogelijkheid voor gebruikers om beroep te doen op de ombudsdienst voor telecommunicatie. Dat Skype zijn voeten veegt aan de telecomwetgeving creëert volgens het BIPT ook deloyale concurrentie ten aanzien van de andere aanbieders, die wél hun verplichtingen naleven. De boete die het door het BIPT is opgelegd, wordt door Skype aangevochten bij het zogenaamde Marktenhof, een gespecialiseerde sectie bij het hof van beroep in Brussel. Het houdt vol dat SkypeOut geen elektronische communicatiedienst is. Alvorens uitspraak te doen, legde het hof de kwestie in maart 2018 voor aan het Europees Hof, dat vandaag/woensdag dus uitspraak doet. De concrete vraag waarop het Hof een antwoord moet formuleren, is of SkypeOut valt onder de definitie van een elektronische communicatiedienst zoals die door een Europese richtlijn uit 2002 is vastgesteld. Het BIPT is overtuigd van wel, want de definitie in de Belgische wet is op de richtlijn gebaseerd, argumenteert het. (Belga)

De regulator van de Belgische post- en telecommunicatiesector legde Skype in mei 2016 een boete van 223.000 euro op omdat het zich ondanks herhaaldelijk aandringen niet wilde aanmelden als operator voor de dienst SkypeOut. Volgens het BIPT was Skype daar door de telecomwet nochtans toe verplicht. Dat Skype niet inging op de eis van het BIPT beschouwt de regulator als een ernstige inbreuk. Skype ontsnapt op die manier namelijk aan alle regels van de telecomwetgeving, die onder meer betrekking hebben op netwerkwerkveiligheid, gegevensbescherming, toegang tot nooddiensten en de mogelijkheid voor gebruikers om beroep te doen op de ombudsdienst voor telecommunicatie. Dat Skype zijn voeten veegt aan de telecomwetgeving creëert volgens het BIPT ook deloyale concurrentie ten aanzien van de andere aanbieders, die wél hun verplichtingen naleven. De boete die het door het BIPT is opgelegd, wordt door Skype aangevochten bij het zogenaamde Marktenhof, een gespecialiseerde sectie bij het hof van beroep in Brussel. Het houdt vol dat SkypeOut geen elektronische communicatiedienst is. Alvorens uitspraak te doen, legde het hof de kwestie in maart 2018 voor aan het Europees Hof, dat vandaag/woensdag dus uitspraak doet. De concrete vraag waarop het Hof een antwoord moet formuleren, is of SkypeOut valt onder de definitie van een elektronische communicatiedienst zoals die door een Europese richtlijn uit 2002 is vastgesteld. Het BIPT is overtuigd van wel, want de definitie in de Belgische wet is op de richtlijn gebaseerd, argumenteert het. (Belga)