Resistente bacteriën vormen een groeiende bedreiging voor de gezondheid van mens en dier wereldwijd, verduidelijkt de Commissie. Blijken veelgebruikte antibiotica plots onbruikbaar, dan kan dat leiden tot langere behandelingen, maar ook tot extra complicaties en in extreme gevallen zelfs de dood. Om de Europese Unie daartegen te wapenen, werkte het dagelijks bestuur een twaalfpuntenplan uit. Dat focust niet alleen op een correct gebruik van antibiotica en de preventie van infecties en hun verspreiding, maar ook op onderzoek naar nieuwe producten en alternatieve behandelingen. Tegelijk mikt de Commissie op strengere wettelijke kaders voor het afdwingen van preventie en controle op infecties bij dieren. Via de voedselketen is de mens immers ook op dat punt immers kwetsbaar. In totaal pompte de Europese Unie de voorbije jaren al ruim 600 miljoen euro in het onderzoek naar de resistentie van bacteriën tegen antibiotica. Samen met de private sector zette de Commissie ook het Innovatieve Medicijnen Initiatief (IMI) op poten, een onderzoeksprogramma dat met een budget van 2 miljard euro eveneens werkt rond de problematiek. Bedoeling is de inspanningen ook in het komende Europese kaderprogramma voor onderzoek en innovatie (2014-2020) voort te zetten, luidt het nog. (OSN)

Resistente bacteriën vormen een groeiende bedreiging voor de gezondheid van mens en dier wereldwijd, verduidelijkt de Commissie. Blijken veelgebruikte antibiotica plots onbruikbaar, dan kan dat leiden tot langere behandelingen, maar ook tot extra complicaties en in extreme gevallen zelfs de dood. Om de Europese Unie daartegen te wapenen, werkte het dagelijks bestuur een twaalfpuntenplan uit. Dat focust niet alleen op een correct gebruik van antibiotica en de preventie van infecties en hun verspreiding, maar ook op onderzoek naar nieuwe producten en alternatieve behandelingen. Tegelijk mikt de Commissie op strengere wettelijke kaders voor het afdwingen van preventie en controle op infecties bij dieren. Via de voedselketen is de mens immers ook op dat punt immers kwetsbaar. In totaal pompte de Europese Unie de voorbije jaren al ruim 600 miljoen euro in het onderzoek naar de resistentie van bacteriën tegen antibiotica. Samen met de private sector zette de Commissie ook het Innovatieve Medicijnen Initiatief (IMI) op poten, een onderzoeksprogramma dat met een budget van 2 miljard euro eveneens werkt rond de problematiek. Bedoeling is de inspanningen ook in het komende Europese kaderprogramma voor onderzoek en innovatie (2014-2020) voort te zetten, luidt het nog. (OSN)