Met Malmström nam voor het eerst een Europees commissaris deel aan een commissiezitting van het Vlaams Parlement. De primeur was voor de commissie Buitenlands Beleid en Europese Aangelegenheden, waar TTIP eerder al voer voor discussie was. "In het algemeen is er in België sterke steun voor TTIP", zei Malmström. "Maar dat erover gediscussieerd wordt, is een goede zaak. Democratische controle is belangrijk."

De Zweedse benadrukte de economische winst die TTIP kan opleveren en weerlegde de voornaamste kritieken."Sommigen vrezen dat TTIP de bestaande regels zal veranderen, zoals op het vlak van consumenten- en milieubescherming of van voedselveiligheid. We moeten daar rekening mee houden." Om er meteen aan toe te voegen dat de EU er geen belang bij heeft haar standaarden te verlagen. "Op bepaalde terreinen heeft Europa erg hoge standaarden, zoals wat betreft ggo's of hormonenvlees, maar die worden zelfs niet bediscussieerd."

Het controversiële arbitragemechanisme ISDS wil Malmström door een meer democratisch tribunaal vervangen, het gelaakte gebrek aan transparantie wordt aangepakt met het installeren van leeszalen waar bepaalde vertrouwelijke documenten door (ook de Vlaamse) parlementsleden ingekeken kunnen worden. Een aandachtige luisteraar in de commissie was minister-president Geert Bourgeois. Hij toonde zich na afloop een vurig voorstander van TTIP. "Vlaanderen leeft van export, we hebben de markten nodig", analyseerde hij. "Bijvoorbeeld voor de Vlaamse baggeraars is de VS ontzettend belangrijk."

Die sector hoopt dat door het handelsverdrag bedrijven als Jan De Nul en DEME toegang krijgen tot de Amerikaanse binnenmarkt. Dat kan hen een marktaandeel van 50 procent opleveren, goed voor meer dan 1 miljard euro per jaar.

Met Malmström nam voor het eerst een Europees commissaris deel aan een commissiezitting van het Vlaams Parlement. De primeur was voor de commissie Buitenlands Beleid en Europese Aangelegenheden, waar TTIP eerder al voer voor discussie was. "In het algemeen is er in België sterke steun voor TTIP", zei Malmström. "Maar dat erover gediscussieerd wordt, is een goede zaak. Democratische controle is belangrijk."De Zweedse benadrukte de economische winst die TTIP kan opleveren en weerlegde de voornaamste kritieken."Sommigen vrezen dat TTIP de bestaande regels zal veranderen, zoals op het vlak van consumenten- en milieubescherming of van voedselveiligheid. We moeten daar rekening mee houden." Om er meteen aan toe te voegen dat de EU er geen belang bij heeft haar standaarden te verlagen. "Op bepaalde terreinen heeft Europa erg hoge standaarden, zoals wat betreft ggo's of hormonenvlees, maar die worden zelfs niet bediscussieerd."Het controversiële arbitragemechanisme ISDS wil Malmström door een meer democratisch tribunaal vervangen, het gelaakte gebrek aan transparantie wordt aangepakt met het installeren van leeszalen waar bepaalde vertrouwelijke documenten door (ook de Vlaamse) parlementsleden ingekeken kunnen worden. Een aandachtige luisteraar in de commissie was minister-president Geert Bourgeois. Hij toonde zich na afloop een vurig voorstander van TTIP. "Vlaanderen leeft van export, we hebben de markten nodig", analyseerde hij. "Bijvoorbeeld voor de Vlaamse baggeraars is de VS ontzettend belangrijk."Die sector hoopt dat door het handelsverdrag bedrijven als Jan De Nul en DEME toegang krijgen tot de Amerikaanse binnenmarkt. Dat kan hen een marktaandeel van 50 procent opleveren, goed voor meer dan 1 miljard euro per jaar.