Tot nu toe werden mensen uit de Gazastrook in het algemeen als vluchteling erkend. Maar volgens een beslissing die woensdag op de website van het CGVS gepubliceerd werd, is dat voortaan niet meer het geval. Er kunnen wel nog altijd asielaanvragen worden goedgekeurd, maar dat wordt dossier per dossier bekeken.

'De evolutie van de situatie in de Gazastrook rechtvaardigt een herziening van het beleid', zo verdedigt het CGVS die beslissing. 'De situatie in Gaza is nog steeds precair en problematisch voor velen, maar niet voor iedereen. Vandaar de noodzaak om elke asielaanvraag grondig te beoordelen op zijn individuele merites. De toekenning van een status is afhankelijk van de individuele situatie van elke verzoeker.' Er wordt ook op gewezen dat het beleid opnieuw kan worden aangepast wanneer de situatie in Gaza wijzigt.

Het commissariaat-generaal maakt ook duidelijk dat de grensovergang in Rafah sinds enkele maanden weer open is, waardoor een terugkeer via Egypte opnieuw tot de mogelijkheden behoort.

Commissaris-generaal Dirk Van den Bulck had ruim een week geleden in De Standaard al aangekondigd dat het beleid voor mensen uit de Gazastrook mogelijk zou worden aangepast. Hij wees er toen op dat Palestijnse vluchtelingen 'uitgesproken' voor België kiezen. 'De perceptie dat ons land "the place to be" is, gevoed door smokkelaars, speelt zeker een rol', zei hij daarover.

Dit jaar (tot en met oktober) hebben al 1.909 Palestijnen een asielaanvraag ingediend in ons land. Ze vormen daarmee de op een na grootste groep, na de Syriërs.

Tot nu toe werden mensen uit de Gazastrook in het algemeen als vluchteling erkend. Maar volgens een beslissing die woensdag op de website van het CGVS gepubliceerd werd, is dat voortaan niet meer het geval. Er kunnen wel nog altijd asielaanvragen worden goedgekeurd, maar dat wordt dossier per dossier bekeken.'De evolutie van de situatie in de Gazastrook rechtvaardigt een herziening van het beleid', zo verdedigt het CGVS die beslissing. 'De situatie in Gaza is nog steeds precair en problematisch voor velen, maar niet voor iedereen. Vandaar de noodzaak om elke asielaanvraag grondig te beoordelen op zijn individuele merites. De toekenning van een status is afhankelijk van de individuele situatie van elke verzoeker.' Er wordt ook op gewezen dat het beleid opnieuw kan worden aangepast wanneer de situatie in Gaza wijzigt.Het commissariaat-generaal maakt ook duidelijk dat de grensovergang in Rafah sinds enkele maanden weer open is, waardoor een terugkeer via Egypte opnieuw tot de mogelijkheden behoort. Commissaris-generaal Dirk Van den Bulck had ruim een week geleden in De Standaard al aangekondigd dat het beleid voor mensen uit de Gazastrook mogelijk zou worden aangepast. Hij wees er toen op dat Palestijnse vluchtelingen 'uitgesproken' voor België kiezen. 'De perceptie dat ons land "the place to be" is, gevoed door smokkelaars, speelt zeker een rol', zei hij daarover.Dit jaar (tot en met oktober) hebben al 1.909 Palestijnen een asielaanvraag ingediend in ons land. Ze vormen daarmee de op een na grootste groep, na de Syriërs.