De rechtbank sprak een zwaardere straf uit dan de 30 maanden die het federaal parket had gevraagd, maar verleende de gunst van probatie-uitstel. Salim E.G. werd schuldig bevonden aan een poging om terroristische groeperingen te vervoegen in Syrië in augustus vorig jaar. Hij was een onbekende voor justitie. In 2016 had hij zijn middelbaar diploma behaald en was hij een hogere studie begonnen. Onderzoek wees uit dat de onverdachte jongeman al sinds 2015 contacten had met terroristische groepen in Irak en Syrië. Tegelijkertijd leidde hij een studentenleven als een ander. Onder zijn contacten bevonden zich vrienden uit het middelbaar. Volgens het onderzoek vroeg hij zeven verschillende personen raad over hoe hij de Turks-Syrische grens kon oversteken. Een van hen was een zekere Abu Omar Al-Shishani, iemand uit de hogere rangen van IS. Salim E.G. werd op 17 augustus 2016 opgepakt in Turkije en vervolgens uitgeleverd. (Belga)

De rechtbank sprak een zwaardere straf uit dan de 30 maanden die het federaal parket had gevraagd, maar verleende de gunst van probatie-uitstel. Salim E.G. werd schuldig bevonden aan een poging om terroristische groeperingen te vervoegen in Syrië in augustus vorig jaar. Hij was een onbekende voor justitie. In 2016 had hij zijn middelbaar diploma behaald en was hij een hogere studie begonnen. Onderzoek wees uit dat de onverdachte jongeman al sinds 2015 contacten had met terroristische groepen in Irak en Syrië. Tegelijkertijd leidde hij een studentenleven als een ander. Onder zijn contacten bevonden zich vrienden uit het middelbaar. Volgens het onderzoek vroeg hij zeven verschillende personen raad over hoe hij de Turks-Syrische grens kon oversteken. Een van hen was een zekere Abu Omar Al-Shishani, iemand uit de hogere rangen van IS. Salim E.G. werd op 17 augustus 2016 opgepakt in Turkije en vervolgens uitgeleverd. (Belga)