Exacte cijfers zijn niet voorhanden, maar door een aantal gegevens te combineren van een zestigtal organisaties kwam de onderzoekster tot de bovenstaande vork.

De oorzaak van die uithuiszettingen is volgens Verstraeten relatief eenvoudig: bij de laagste inkomens op de private huurmarkt houden liefst negen op de tien na het betalen van de huur onvoldoende geld over om een menswaardig leven te kunnen leiden. Alarmerend is dat de cijfers stijgen. Cijfers van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) tonen dat het aantal opgestarte procedures tot uithuiszetting tussen 2008 en 2013 toenam.

In 2008 tikte de teller af op 10.780, vijf jaar later startten 12.958 verhuurders een procedure op. Volgens de VVSG leiden negen op de tien procedures effectief tot een uithuiszetting.

Op de sociale woonmarkt is het probleem veel beperkter (10 procent van het totale aantal procedures), maar stijgt het aantal procedures tot uithuiszetting ook: van 896 in 2008 tot 1.539 in 2010.

Groen vindt dat Vlaams minister van Wonen Liesbeth Homans dringend moet ingrijpen. "Ze moet de huurwet dringend evalueren en aanpassen zodat de huurmarkt opnieuw betaalbaar kan worden", zegt Vlaams parlementslid An Moerenhout. "Daarnaast moet minister Homans ook investeren in het renoveren en bouwen van sociale woningen. Heel wat sociale huurders bevinden zich vandaag immers noodgedwongen op de private huurmarkt omdat er te weinig sociale woningen voorhanden zijn."

Sp.a meent dan weer dat Homans de uithuiszettingen perfect kan vermijden. "Moedig verhuurders aan om zich aan te sluiten bij het huurgarantiefonds, of verplicht het desnoods", zegt Vlaams parlementslid Michèle Hostekint. "Dat fonds is opgericht om tussen te komen wanneer mensen hun huur niet meer kunnen betalen. Alleen heeft de minister geen enkele moeite gedaan om er enige bekendheid aan te geven."

Netwerk tegen Armoede: 'Symptoom van aanhoudende Vlaamse wooncrisis'

De Vlaamse regering moet investeren in een huurmarkt die meer betaalbare en kwaliteitsvolle woningen biedt. Dat zegt het Netwerk tegen Armoede in een reactie op het bericht dat er elke week 80 tot 250 mensen uit huis gezet worden in Vlaanderen.

Volgens het netwerk is het toenemende aantal uithuiszettingen vooral een symptoom van de Vlaamse wooncrisis, "die al jaren woedt en steeds verder om zich heen grijpt". Die crisis wordt gekenmerkt door onder meer een krapte op de private huurmarkt, een acuut tekort aan sociale woningen en fors stijgende energieprijzen, klinkt het. "Die doen steeds meer huurders de das om, waaronder ook steeds meer gezinnen met kinderen."

Het Netwerk tegen Armoede roept de Vlaamse regering en de bevoegde ministers (van Wonen en Armoedebestrijding Liesbeth Homans en van Energie Annemie Turtelboom) op om snel maatregelen te nemen om de crisis te bestrijden. Het pleit bijvoorbeeld voor de herinvoering van een pakket gratis elektriciteit voor mensen met recht op een verhoogde tegemoetkoming, voor de versnelde bouw van sociale woningen en voor een uitbreiding van de huursubsidies voor de meest kwetsbare huurders. "Investeren in de strijd tegen de wooncrisis is dringend nodig. Anders dreigt de maatschappelijke kost (uithuiszettingen, schuldhulpverlening, gezondheidsproblemen door gebrekkige woonkwaliteit ...) vele malen hoger uit te vallen", besluit het Netwerk tegen Armoede.

(Belga)

Exacte cijfers zijn niet voorhanden, maar door een aantal gegevens te combineren van een zestigtal organisaties kwam de onderzoekster tot de bovenstaande vork.De oorzaak van die uithuiszettingen is volgens Verstraeten relatief eenvoudig: bij de laagste inkomens op de private huurmarkt houden liefst negen op de tien na het betalen van de huur onvoldoende geld over om een menswaardig leven te kunnen leiden. Alarmerend is dat de cijfers stijgen. Cijfers van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) tonen dat het aantal opgestarte procedures tot uithuiszetting tussen 2008 en 2013 toenam. In 2008 tikte de teller af op 10.780, vijf jaar later startten 12.958 verhuurders een procedure op. Volgens de VVSG leiden negen op de tien procedures effectief tot een uithuiszetting. Op de sociale woonmarkt is het probleem veel beperkter (10 procent van het totale aantal procedures), maar stijgt het aantal procedures tot uithuiszetting ook: van 896 in 2008 tot 1.539 in 2010. Groen vindt dat Vlaams minister van Wonen Liesbeth Homans dringend moet ingrijpen. "Ze moet de huurwet dringend evalueren en aanpassen zodat de huurmarkt opnieuw betaalbaar kan worden", zegt Vlaams parlementslid An Moerenhout. "Daarnaast moet minister Homans ook investeren in het renoveren en bouwen van sociale woningen. Heel wat sociale huurders bevinden zich vandaag immers noodgedwongen op de private huurmarkt omdat er te weinig sociale woningen voorhanden zijn." Sp.a meent dan weer dat Homans de uithuiszettingen perfect kan vermijden. "Moedig verhuurders aan om zich aan te sluiten bij het huurgarantiefonds, of verplicht het desnoods", zegt Vlaams parlementslid Michèle Hostekint. "Dat fonds is opgericht om tussen te komen wanneer mensen hun huur niet meer kunnen betalen. Alleen heeft de minister geen enkele moeite gedaan om er enige bekendheid aan te geven." De Vlaamse regering moet investeren in een huurmarkt die meer betaalbare en kwaliteitsvolle woningen biedt. Dat zegt het Netwerk tegen Armoede in een reactie op het bericht dat er elke week 80 tot 250 mensen uit huis gezet worden in Vlaanderen.Volgens het netwerk is het toenemende aantal uithuiszettingen vooral een symptoom van de Vlaamse wooncrisis, "die al jaren woedt en steeds verder om zich heen grijpt". Die crisis wordt gekenmerkt door onder meer een krapte op de private huurmarkt, een acuut tekort aan sociale woningen en fors stijgende energieprijzen, klinkt het. "Die doen steeds meer huurders de das om, waaronder ook steeds meer gezinnen met kinderen." Het Netwerk tegen Armoede roept de Vlaamse regering en de bevoegde ministers (van Wonen en Armoedebestrijding Liesbeth Homans en van Energie Annemie Turtelboom) op om snel maatregelen te nemen om de crisis te bestrijden. Het pleit bijvoorbeeld voor de herinvoering van een pakket gratis elektriciteit voor mensen met recht op een verhoogde tegemoetkoming, voor de versnelde bouw van sociale woningen en voor een uitbreiding van de huursubsidies voor de meest kwetsbare huurders. "Investeren in de strijd tegen de wooncrisis is dringend nodig. Anders dreigt de maatschappelijke kost (uithuiszettingen, schuldhulpverlening, gezondheidsproblemen door gebrekkige woonkwaliteit ...) vele malen hoger uit te vallen", besluit het Netwerk tegen Armoede.(Belga)