Voor Open VLD is de erkenning als zwaar beroep enkel voor leraren kleuteronderwijs een oplossing. Dat zegt onderwijsspecialiste Ann Brusseel in reactie op het akkoord tussen pensioenminister Daniel Bacquelaine(MR) en de vakbonden. Elke job van leerkracht erkennen als zwaar beroep noemt ze duur en onverstandig.

Volgens de liberale overheidsvakbond VSOA staan alle onderwijsjobs, uitgezonderd die in het hoger onderwijs, op de lijst met zware beroepen. Open VLD gaat niet akkoord. 'Ik ben boos dat elke lerarenjob wordt weggezet als zwaar beroep', zegt Vlaams parlementslid Ann Brusseel. 'Het wordt nu nog moeilijker om jongeren warm te maken voor het beroep. De uitstroom van oudere leerkrachten is nu al problematisch, omdat er een tekort is aan bepaalde profielen.' Als de job van leraar zwaar is op 59 jaar, is ze dat ook op 49 en 39 jaar, vindt Brusseel. 'Een goede directeur bekijkt hoe hij de lessen goed kan verdelen', zegt ze. 'De loopbaan moet diverser worden om het beroep draaglijk te houden. Een leraar die niet meer fulltime kan lesgeven, kan bijvoorbeeld mentor worden van jonge collega's, zich bezighouden met leerlingenbegeleiding of deeltijds docent worden in de lerarenopleiding. De vlakke loopbaan moet worden doorbroken.' Het lijkt alsof de discussie over de lerarenloopbaan nu is afgesloten, maar dat is zeker niet zo, besluit Brusseel.

'Slechte reclame'

'De vakbonden communiceren hiermee dat leerkracht of hulpopvoedend personeel een onmogelijk beroep is. Dit is heel slechte reclame voor de job,' zegt Koen Daniëls, onderwijsspecialist van N-VA.

'Er is krapte op de arbeidsmarkt en we hebben nood aan sterke profielen in het onderwijs', zegt Koen Daniëls. 'We zoeken mensen met een diploma in wiskunde, in wetenschap, in talen... Gaan zij voor het onderwijs kiezen als de vakbond elke job als 'zwaar' betitelt?'

Om het beroep aantrekkelijk te maken moet er niet eenzijdig worden gezwaaid met een snellere pensionering, vindt N-VA. 'De grootste uitval zit tussen 35 en 45 jaar. We moeten dus zorgen dat de job zelf interessanter wordt. Dit kan door de planlast omlaag te halen, leerkrachten opnieuw les te laten geven, een realistische invulling te geven aan inclusie... In het kleuteronderwijs zijn er leraren die verdrinken omdat ze kinderen in de klas krijgen die geen woord Nederlands spreken. Geef die leerlingen een taalbad voor ze in de klas komen. Daar zou budget voor moeten worden uitgetrokken. Ik blijf het van de vakbonden nog altijd onbegrijpelijk vinden dat men de voorziene 107 miljoen euro nagenoeg volledig in lonen steekt, waardoor er niets wijzigt aan de roep om extra ondersteuning.'

Daniëls vindt tot slot dat de discussie niet over zware beroepen, maar over zware taken zou moeten gaan. 'Niet elke kleuterleerkracht heeft het zwaar. Zo is er een groot verschil tussen sommige scholen op het platteland of die in de grote steden of zelfs tussen scholen op het platteland onderling. Als ik dan zie dat Open VLD pleit om enkel kleuteronderwijs als zwaar beroep te weerhouden, stel ik de vraag of een leraar in het buitgenwoon secundair onderwijs met leerlingen met een zware fysieke en mentale beperking geen zware taken heeft.'

Voor Open VLD is de erkenning als zwaar beroep enkel voor leraren kleuteronderwijs een oplossing. Dat zegt onderwijsspecialiste Ann Brusseel in reactie op het akkoord tussen pensioenminister Daniel Bacquelaine(MR) en de vakbonden. Elke job van leerkracht erkennen als zwaar beroep noemt ze duur en onverstandig.Volgens de liberale overheidsvakbond VSOA staan alle onderwijsjobs, uitgezonderd die in het hoger onderwijs, op de lijst met zware beroepen. Open VLD gaat niet akkoord. 'Ik ben boos dat elke lerarenjob wordt weggezet als zwaar beroep', zegt Vlaams parlementslid Ann Brusseel. 'Het wordt nu nog moeilijker om jongeren warm te maken voor het beroep. De uitstroom van oudere leerkrachten is nu al problematisch, omdat er een tekort is aan bepaalde profielen.' Als de job van leraar zwaar is op 59 jaar, is ze dat ook op 49 en 39 jaar, vindt Brusseel. 'Een goede directeur bekijkt hoe hij de lessen goed kan verdelen', zegt ze. 'De loopbaan moet diverser worden om het beroep draaglijk te houden. Een leraar die niet meer fulltime kan lesgeven, kan bijvoorbeeld mentor worden van jonge collega's, zich bezighouden met leerlingenbegeleiding of deeltijds docent worden in de lerarenopleiding. De vlakke loopbaan moet worden doorbroken.' Het lijkt alsof de discussie over de lerarenloopbaan nu is afgesloten, maar dat is zeker niet zo, besluit Brusseel.'De vakbonden communiceren hiermee dat leerkracht of hulpopvoedend personeel een onmogelijk beroep is. Dit is heel slechte reclame voor de job,' zegt Koen Daniëls, onderwijsspecialist van N-VA.'Er is krapte op de arbeidsmarkt en we hebben nood aan sterke profielen in het onderwijs', zegt Koen Daniëls. 'We zoeken mensen met een diploma in wiskunde, in wetenschap, in talen... Gaan zij voor het onderwijs kiezen als de vakbond elke job als 'zwaar' betitelt?' Om het beroep aantrekkelijk te maken moet er niet eenzijdig worden gezwaaid met een snellere pensionering, vindt N-VA. 'De grootste uitval zit tussen 35 en 45 jaar. We moeten dus zorgen dat de job zelf interessanter wordt. Dit kan door de planlast omlaag te halen, leerkrachten opnieuw les te laten geven, een realistische invulling te geven aan inclusie... In het kleuteronderwijs zijn er leraren die verdrinken omdat ze kinderen in de klas krijgen die geen woord Nederlands spreken. Geef die leerlingen een taalbad voor ze in de klas komen. Daar zou budget voor moeten worden uitgetrokken. Ik blijf het van de vakbonden nog altijd onbegrijpelijk vinden dat men de voorziene 107 miljoen euro nagenoeg volledig in lonen steekt, waardoor er niets wijzigt aan de roep om extra ondersteuning.' Daniëls vindt tot slot dat de discussie niet over zware beroepen, maar over zware taken zou moeten gaan. 'Niet elke kleuterleerkracht heeft het zwaar. Zo is er een groot verschil tussen sommige scholen op het platteland of die in de grote steden of zelfs tussen scholen op het platteland onderling. Als ik dan zie dat Open VLD pleit om enkel kleuteronderwijs als zwaar beroep te weerhouden, stel ik de vraag of een leraar in het buitgenwoon secundair onderwijs met leerlingen met een zware fysieke en mentale beperking geen zware taken heeft.'