Het onderzoeksbureau hield een grote Terug-Naar-Schoolenquête waar 560 ouders met schoolgaande kinderen in het lager en middelbaar onderwijs op reageerden. Uit de cijfers blijkt dat maar liefst 92 procent van de ouders positief reageert op de stelling "Ik heb vertrouwen in de leerkracht van mijn kind". Die leerkrachten krijgen echter wel steeds meer taken op zich, aldus vtm. Toch blijkt uit de enquête dat ouders hun kind niet onbezorgd terug naar de schoolbanken sturen. Zo maakt 62 procent zich zorgen dat zijn of haar kind in een te grote klas terechtkomt. "In het lager en kleuteronderwijs bestaat er een maximumfactuur, zodat ouders niet te veel betalen voor onderwijs", aldus vtm, maar toch blijkt dat 57 procent meent dat de schoolkosten zwaar doorwegen op het gezinsbudget. (PVO)

Het onderzoeksbureau hield een grote Terug-Naar-Schoolenquête waar 560 ouders met schoolgaande kinderen in het lager en middelbaar onderwijs op reageerden. Uit de cijfers blijkt dat maar liefst 92 procent van de ouders positief reageert op de stelling "Ik heb vertrouwen in de leerkracht van mijn kind". Die leerkrachten krijgen echter wel steeds meer taken op zich, aldus vtm. Toch blijkt uit de enquête dat ouders hun kind niet onbezorgd terug naar de schoolbanken sturen. Zo maakt 62 procent zich zorgen dat zijn of haar kind in een te grote klas terechtkomt. "In het lager en kleuteronderwijs bestaat er een maximumfactuur, zodat ouders niet te veel betalen voor onderwijs", aldus vtm, maar toch blijkt dat 57 procent meent dat de schoolkosten zwaar doorwegen op het gezinsbudget. (PVO)