Wat de hele coronacrisis tot nu toe al gekost heeft aan onderzoeken en behandelingen is nog niet bekend', zegt RIZIV-communicatieverantwoordelijke Sandra De Clercq. 'Wel hebben we een inschatting gemaakt van de te verwachten kosten van de eerste coronagolf, van maart tot juni 2020. De globale meerkosten ramen we op 512 miljoen euro.' Dat totaalbedrag valt uiteen in twee luiken: de impact van de coronamaatregelen enerzijds, en de kosten gelinkt aan covid-19 voor ziekenhuizen anderzijds. De Clercq: 'Naast die meerkosten zijn er ook de geleverde inspanningen om de financiering van de ziekenhuizen te waarborgen.'
...

Wat de hele coronacrisis tot nu toe al gekost heeft aan onderzoeken en behandelingen is nog niet bekend', zegt RIZIV-communicatieverantwoordelijke Sandra De Clercq. 'Wel hebben we een inschatting gemaakt van de te verwachten kosten van de eerste coronagolf, van maart tot juni 2020. De globale meerkosten ramen we op 512 miljoen euro.' Dat totaalbedrag valt uiteen in twee luiken: de impact van de coronamaatregelen enerzijds, en de kosten gelinkt aan covid-19 voor ziekenhuizen anderzijds. De Clercq: 'Naast die meerkosten zijn er ook de geleverde inspanningen om de financiering van de ziekenhuizen te waarborgen.' 'Op het niveau van de gezondheidszorg zijn veelvuldige initiatieven genomen in de strijd tegen het coronavirus', zegt De Clercq. 'De financiële impact van die maatregelen ramen we op 360 miljoen euro.' De grootste kostenposten in dat bedrag zijn bijzondere beschermingsmaatregelen en materialen voor zorgverleners (168 miljoen euro), aanpassingen in de basisverstrekkingen verpleegkunde (59 miljoen), de terugbetaling van tests (42 miljoen) en de kosten van triage- en afnamecentra (32 miljoen). Andere maatregelen vallen minder duur uit. Het verhoogde zuurstofgebruik bijvoorbeeld kostte naar schatting bijna 1,5 miljoen euro, preventieve hygiënische maatregelen tijdens ziekenvervoer 315.000 euro. Om de ziekenhuiskosten gelinkt aan covid-19 te berekenen, ging het RIZIV uit van 17.500 ziekenhuisopnames. Een bijkomende veronderstelling was dat coronapatiënten gemiddeld 10 dagen op niet-intensieve zorgafdelingen verblijven en 14 dagen op intensive care. 'Zo komen we aan een kostenplaatje van 151 miljoen euro: 99 miljoen voor niet- intensieve zorg, 52 miljoen voor intensieve zorg.' De standaardkostprijs van een covid-19-behandeling is volgens het RIZIV onmogelijk te becijferen. 'Dé typebehandeling bestaat niet', zegt De Clercq. 'Patiënten vertonen immers een ziektebeeld dat nogal varieert. Met mogelijk intensieve zorg, opname op spoedgevallen, uitgebreide medische beeldvorming en klinische biologie. Soms zijn er hart- en longproblemen, neurologische gevolgen en spelen neuropsychiatrische elementen. Sommige patiënten hebben doorligwonden. Ook de nood aan zware revalidatie verschilt.' Al die zaken beïnvloeden de kostprijs. Tijdens de lockdown mochten artsen 20 euro aanrekenen voor een teleconsultatie, een maatregel die uit noodzaak is ingevoerd. Uit voorlopige cijfers die de verzekeringsinstellingen tot en met 31 mei 2020 ontvingen, blijkt nu dat artsen in totaal ruim 3,7 miljoen adviezen op afstand gaven - telefonisch of via videoconsultatie. Totale kostenplaatje: 77 miljoen euro. En dan gaat het vooral over de maanden maart en april, het beeld is dus nog zeer onvolledig. Federaal minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) is er voorstander van om teleconsults permanent te maken. Knack kon ook RIZIV-statistieken inkijken die het effect van de coronacrisis aantonen op niet-dringende zorg buiten het ziekenhuis. 'Hoewel de cijfers van de Socialistische Mutualiteiten en Liberale Mutualiteiten niet bruikbaar bleken voor die berekening kunnen we toch al bepaalde evoluties waarnemen', zegt De Clercq. 'In april 2020 bijvoorbeeld lagen de uitgaven voor niet-dringende zorg buiten het ziekenhuis liefst 28 procent lager dan in april 2019. De daling was vooral uitgesproken bij tandartsen en opticiens (-93%), kinesisten (-78%) en logopedisten (-76%).'