Omwille van de gezondheidscrisis en de volledige lockdown van maart tot mei 2020 worden de cijfers van de eerste helft van 2021 vergeleken met het gemiddelde van de jaren 2016 tot 2020. In het eerste semester van dit jaar vonden er 1.550 ongevallen plaats, een afname van 20 procent in vergelijking met het gemiddelde van 1.826 ongevallen. Het aantal slachtoffers nam nog meer af, met 4 doden en 61 zwaargewonden in 2021, terwijl er voorheen gemiddeld 6,8 doden en 81 zwaargewonden waren. Uit de analyse van het aantal gewonden blijkt wel dat het aantal geblesseerde fietsers niet gedaald is, maar dat wijt Brussel Mobiliteit aan het toegenomen aantal fietsers. Op vlak van levenskwaliteit heeft de zone 30 de Brusselaar ook al wat bijgebracht. Rijden aan 30 km/u in plaats van 50 zou namelijk minder geluidsoverlast veroorzaken. Uit een analyse van het verkeer op de Havenlaan blijkt dat er 1,7 tot 3,3 decibel minder geluid is. "Het afremmen van het verkeer is een sleutelelement om de levenskwaliteit van de inwoners van onze stad te verbeteren", zegt Brussels minister van Leefmilieu Alain Maron. (Belga)

Omwille van de gezondheidscrisis en de volledige lockdown van maart tot mei 2020 worden de cijfers van de eerste helft van 2021 vergeleken met het gemiddelde van de jaren 2016 tot 2020. In het eerste semester van dit jaar vonden er 1.550 ongevallen plaats, een afname van 20 procent in vergelijking met het gemiddelde van 1.826 ongevallen. Het aantal slachtoffers nam nog meer af, met 4 doden en 61 zwaargewonden in 2021, terwijl er voorheen gemiddeld 6,8 doden en 81 zwaargewonden waren. Uit de analyse van het aantal gewonden blijkt wel dat het aantal geblesseerde fietsers niet gedaald is, maar dat wijt Brussel Mobiliteit aan het toegenomen aantal fietsers. Op vlak van levenskwaliteit heeft de zone 30 de Brusselaar ook al wat bijgebracht. Rijden aan 30 km/u in plaats van 50 zou namelijk minder geluidsoverlast veroorzaken. Uit een analyse van het verkeer op de Havenlaan blijkt dat er 1,7 tot 3,3 decibel minder geluid is. "Het afremmen van het verkeer is een sleutelelement om de levenskwaliteit van de inwoners van onze stad te verbeteren", zegt Brussels minister van Leefmilieu Alain Maron. (Belga)