De regering kan de hervorming van justitie niet doorvoeren zonder werklastmeting in alle huidige parketten en auditoraten van het land. Die werklastmeting moet een eerlijke verdeling van mensen en middelen in de nieuwe structuur mogelijk maken. Dat zeggen de vertegenwoordigers van het openbaar ministerie in een advies aan minister van Justitie Annemie Turtelboom (Open VLD). De regering wil het aantal gerechtelijke arrondissementen verminderen van de huidige zevenentwintig naar twaalf. De nieuwe arrondissementen vallen samen met de tien provincies plus het Duitstalige Eupen en het tweetalige Brussel. De nieuwe structuur moet zorgen voor een betere inzet van middelen en hopelijk een einde maken aan de gerechtelijke achterstand.

Het openbaar ministerie, de aanklagers dus, vinden de voorgestelde provinciale structuur goed "als overgangsmodel". Idealiter hebben de arrondissementen een schaalgrootte van acht- tot negenhonderdduizend inwoners. "In de toekomst moet daar verder worden naar gestreefd". De grenzen van provincies en ressorten "mogen daartoe geen belemmering vormen".

De procureurs(-generaal) en auditeurs willen ook voldoende mogelijkheden om nieuwe mensen aan te werven. "De leeftijdspiramide binnen het openbaar ministerie is van die aard dat er in de nabije toekomst tekorten dreigen te ontstaan", zegt het advies.

Budgettaire autonomie

De nieuwe arrondissementen krijgen ook meer budgettaire autonomie. Het openbaar ministerie wil wel dat die gefaseerd, "over ten minste vier jaar", wordt ingevoerd. De parketmagistraten vragen ook aparte enveloppes voor "onvoorspelbare en geldopslorpende kosten" zoals onderhoud van gebouwen en kosten voor telefonie, expertise of dna-onderzoek. (Belga/INM)

De regering kan de hervorming van justitie niet doorvoeren zonder werklastmeting in alle huidige parketten en auditoraten van het land. Die werklastmeting moet een eerlijke verdeling van mensen en middelen in de nieuwe structuur mogelijk maken. Dat zeggen de vertegenwoordigers van het openbaar ministerie in een advies aan minister van Justitie Annemie Turtelboom (Open VLD). De regering wil het aantal gerechtelijke arrondissementen verminderen van de huidige zevenentwintig naar twaalf. De nieuwe arrondissementen vallen samen met de tien provincies plus het Duitstalige Eupen en het tweetalige Brussel. De nieuwe structuur moet zorgen voor een betere inzet van middelen en hopelijk een einde maken aan de gerechtelijke achterstand. Het openbaar ministerie, de aanklagers dus, vinden de voorgestelde provinciale structuur goed "als overgangsmodel". Idealiter hebben de arrondissementen een schaalgrootte van acht- tot negenhonderdduizend inwoners. "In de toekomst moet daar verder worden naar gestreefd". De grenzen van provincies en ressorten "mogen daartoe geen belemmering vormen". De procureurs(-generaal) en auditeurs willen ook voldoende mogelijkheden om nieuwe mensen aan te werven. "De leeftijdspiramide binnen het openbaar ministerie is van die aard dat er in de nabije toekomst tekorten dreigen te ontstaan", zegt het advies. Budgettaire autonomie De nieuwe arrondissementen krijgen ook meer budgettaire autonomie. Het openbaar ministerie wil wel dat die gefaseerd, "over ten minste vier jaar", wordt ingevoerd. De parketmagistraten vragen ook aparte enveloppes voor "onvoorspelbare en geldopslorpende kosten" zoals onderhoud van gebouwen en kosten voor telefonie, expertise of dna-onderzoek. (Belga/INM)