'Tegelijk eisen we dat men op Europees niveau de invoering van een verplicht inburgeringstraject voor EU-onderdanen die zich in Vlaanderen willen vestigen mogelijk maakt. Eenheid in verscheidenheid veronderstelt dat een EU-burger zich integreert in de nieuwe lidstaat waar zij/hij duurzaam verblijft.' Dat staat te lezen in de integratie en -inburgeringsnota die N-VA in het kader van de Vlaamse regeringsonderhandelingen met CD&V en Open VLD heeft voorgelegd.
...