Dat blijkt uit cijfers van Mensura. De externe preventiedienst ondervroeg meer dan 10.000 personen over psychosociale factoren op het werk, waaronder het voorkomen van een vorm van grensoverschrijdend gedrag.

Agressie, fysiek of verbaal, komt het meest voor als ongewenst gedrag: een kwart gaf aan hier het voorbije jaar al eens mee geconfronteerd te zijn. Daarna komen pesten en discriminatie (13 pct). Twee procent kreeg af te rekenen met seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Vrouwen zijn vaker het slachtoffer van ongewenst gedrag dan mannen: 37 pct van de ondervraagde vrouwen zei het afgelopen jaar daar minstens één keer mee geconfronteerd te zijn, tegenover 32 pct bij de mannen. Werknemers jonger dan 25 jaar ondervinden het minst ongewenst gedrag tijdens hun werk: 27 pct kreeg het voorbije jaar te maken met één of meerdere vormen van grensoverschrijdend gedrag, tegenover 38 pct in de leeftijdsgroep van 45-54 jaar, die het hoogst scoort.

Werkgevers zijn sinds 2014 verplicht om een preventiebeleid op te stellen ter bestrijding van psychosociale risico's op de werkvloer. Mensura pleit voor een helder preventiebeleid met duidelijkheid over algemeen aanvaarde maatschappelijke grenzen, en dringt er ook op aan het ongewenste gedrag bespreekbaar te maken.

Volgens Heidi Henkens, psychologe bij de externe preventiedienst, moeten werknemers ook hun grenzen durven stellen. 'Zodra er gevoelens van ongemak, irritatie of angst zijn, is het belangrijk dat slachtoffers dat aangeven en duidelijk maken dat grenzen worden overtreden. Mensen die ongewenst gedrag ervaren, moeten hierover kunnen praten met een vertrouwenspersoon binnen de organisatie of met een preventie-adviseur.'

Dat blijkt uit cijfers van Mensura. De externe preventiedienst ondervroeg meer dan 10.000 personen over psychosociale factoren op het werk, waaronder het voorkomen van een vorm van grensoverschrijdend gedrag.Agressie, fysiek of verbaal, komt het meest voor als ongewenst gedrag: een kwart gaf aan hier het voorbije jaar al eens mee geconfronteerd te zijn. Daarna komen pesten en discriminatie (13 pct). Twee procent kreeg af te rekenen met seksueel grensoverschrijdend gedrag. Vrouwen zijn vaker het slachtoffer van ongewenst gedrag dan mannen: 37 pct van de ondervraagde vrouwen zei het afgelopen jaar daar minstens één keer mee geconfronteerd te zijn, tegenover 32 pct bij de mannen. Werknemers jonger dan 25 jaar ondervinden het minst ongewenst gedrag tijdens hun werk: 27 pct kreeg het voorbije jaar te maken met één of meerdere vormen van grensoverschrijdend gedrag, tegenover 38 pct in de leeftijdsgroep van 45-54 jaar, die het hoogst scoort. Werkgevers zijn sinds 2014 verplicht om een preventiebeleid op te stellen ter bestrijding van psychosociale risico's op de werkvloer. Mensura pleit voor een helder preventiebeleid met duidelijkheid over algemeen aanvaarde maatschappelijke grenzen, en dringt er ook op aan het ongewenste gedrag bespreekbaar te maken. Volgens Heidi Henkens, psychologe bij de externe preventiedienst, moeten werknemers ook hun grenzen durven stellen. 'Zodra er gevoelens van ongemak, irritatie of angst zijn, is het belangrijk dat slachtoffers dat aangeven en duidelijk maken dat grenzen worden overtreden. Mensen die ongewenst gedrag ervaren, moeten hierover kunnen praten met een vertrouwenspersoon binnen de organisatie of met een preventie-adviseur.'