In sommige Brusselse wijken zit 35 à 40 procent van de jongeren zonder werk, en door de demografische groei komen er elke maand 750 nieuwe mensen bij op de arbeidsmarkt. Brussels minister van Werk en Economie Benoît Cerexhe (CDH) roept Vlaanderen en de Franse Gemeenschap daarom op om dringend extra geld te investeren in het Brusselse onderwijs.

Laaggeschoolde Brusselse jongeren belanden massaal in de werkloosheid. Voor hen is in de hooggespecialiseerde diensteneconomie geen plaats. Pijnlijk is dat Brussel geldt als de economische motor en het belangrijkste werkgelegenheidsbekken van het land. Maar die economische veerkracht heeft niet geleid tot een substantiële daling van de werkloosheid.

Allochtonen

Met name allochtone Brusselse jonge werklozen stapelen de handicaps op. Ze hebben behalve een gebrekkige scholing en sociaaleconomische achterstand vaak ook geen sociaal netwerk, weinig toegang tot informatie, en worden bij het solliciteren soms het slachtoffer van etnische discriminatie.

'In sommige Brusselse wijken zit inderdaad 35 à 40 procent van de jongeren zonder werk,' erkent minister van Werk Benoît Cerexhe. Maar wat de begeleiding van de jonge werklozen betreft, aanvaardt hij geen kritiek. 'Er gebeurt heel wat, maar het werkloosheidsvraagstuk in Brussel is immens en zal, door de demografische factor, ook zo blijven. Maar de geboorten beperken kan ik nu eenmaal niet. Dat gaat mijn petje te boven'

'Brussel is een metropool, met alle kenmerken van dien,' zegt Brussels minister van Werk Benoît Cerexhe. 'Bovendien is er niet één stad in Europa die een vergelijkbare demografische groei meemaakt als Brussel. De komende 10 jaar komen er 170.000 inwoners bij _ 90.000 daarvan in de beroepsbevolking. Elke maand 750 nieuwe mensen op de arbeidsmarkt, weet u wat dat betekent?'
In het tweetalige en internationale Brussel worden aan werknemers hoge eisen gesteld op het vlak van competenties en talenkennis. 'Onderwijs is dus de basis van alles,' zegt Cerexhe, 'maar dat is een zaak van de gemeenschappen. Heel wat jongeren die onze scholen bezoeken, kennen Frans noch Nederlands. Die bevolkingsgroepen vragen kolossale overheidsinvesteringen. En door de demografische explosie moeten er de komende tien jaar ook 79 nieuwe scholen worden gebouwd. De Brusselse gewestregering kan dat probleem niet alleen aan. We hebben een marshallplan voor het onderwijs nodig in Brussel, waar alle entiteiten in dit land aan meewerken.'

(HRE)

In sommige Brusselse wijken zit 35 à 40 procent van de jongeren zonder werk, en door de demografische groei komen er elke maand 750 nieuwe mensen bij op de arbeidsmarkt. Brussels minister van Werk en Economie Benoît Cerexhe (CDH) roept Vlaanderen en de Franse Gemeenschap daarom op om dringend extra geld te investeren in het Brusselse onderwijs. Laaggeschoolde Brusselse jongeren belanden massaal in de werkloosheid. Voor hen is in de hooggespecialiseerde diensteneconomie geen plaats. Pijnlijk is dat Brussel geldt als de economische motor en het belangrijkste werkgelegenheidsbekken van het land. Maar die economische veerkracht heeft niet geleid tot een substantiële daling van de werkloosheid. Allochtonen Met name allochtone Brusselse jonge werklozen stapelen de handicaps op. Ze hebben behalve een gebrekkige scholing en sociaaleconomische achterstand vaak ook geen sociaal netwerk, weinig toegang tot informatie, en worden bij het solliciteren soms het slachtoffer van etnische discriminatie. 'In sommige Brusselse wijken zit inderdaad 35 à 40 procent van de jongeren zonder werk,' erkent minister van Werk Benoît Cerexhe. Maar wat de begeleiding van de jonge werklozen betreft, aanvaardt hij geen kritiek. 'Er gebeurt heel wat, maar het werkloosheidsvraagstuk in Brussel is immens en zal, door de demografische factor, ook zo blijven. Maar de geboorten beperken kan ik nu eenmaal niet. Dat gaat mijn petje te boven' 'Brussel is een metropool, met alle kenmerken van dien,' zegt Brussels minister van Werk Benoît Cerexhe. 'Bovendien is er niet één stad in Europa die een vergelijkbare demografische groei meemaakt als Brussel. De komende 10 jaar komen er 170.000 inwoners bij _ 90.000 daarvan in de beroepsbevolking. Elke maand 750 nieuwe mensen op de arbeidsmarkt, weet u wat dat betekent?' In het tweetalige en internationale Brussel worden aan werknemers hoge eisen gesteld op het vlak van competenties en talenkennis. 'Onderwijs is dus de basis van alles,' zegt Cerexhe, 'maar dat is een zaak van de gemeenschappen. Heel wat jongeren die onze scholen bezoeken, kennen Frans noch Nederlands. Die bevolkingsgroepen vragen kolossale overheidsinvesteringen. En door de demografische explosie moeten er de komende tien jaar ook 79 nieuwe scholen worden gebouwd. De Brusselse gewestregering kan dat probleem niet alleen aan. We hebben een marshallplan voor het onderwijs nodig in Brussel, waar alle entiteiten in dit land aan meewerken.' (HRE)