'Onze overheid is out of control', analyseert Van de Cloot in een gesprek met De Zondag. 'De politiek heeft geen controle meer op de machine van 260 miljard euro die ze zou moeten besturen. De begrotingsdeal is een allegaartje van kleine maatregelen, zonder overkoepelende visie. Het is oppervlakkig werk en gezien de methode die gebruikt wordt, kan het ook niets anders. Het is het kasteelsyndroom van de Belgische politiek. Men sluit zich enkele dagen op in een kasteel, men komt naar buiten en men blijkt enkele miljarden gevonden te hebben. (windt zich op) Dat gáát zo niet.'

Dan neemt de federale regering beter een voorbeeld aan de Vlaamse Regering: 'De federale regering moet het Vlaamse voorbeeld volgen. De voorbije negen maanden is door tientallen experten een diepgaande analyse gemaakt van de Vlaamse begroting: de zogenaamde 'Vlaamse Brede Heroverweging'Van de Cloot was een van de leden van de stuurgroep, red). Het rapport is klaar en telt duizenden bladzijden. Wat hebben we gedaan? De elf beleidsdomeinen grondig doorgelicht. Wat willen we bereiken? Een beter beleid met even veel of zelfs met minder middelen.'

Maar ook buiten de politiek loopt het fout, vindt de econoom. Van de Cloot staaft één en ander aan de hand van de coronacrisis. 'Enerzijds kwamen er autoritaire trekjes naar boven. Burgers die elkaar verklikken. Het doet denken aan de oorlog. Ik vind dat best zorgwekkend. Anderzijds waren we heel volgzaam. We deden bijna klakkeloos wat de overheid vroeg. Ook dat vind ik zorgwekkend. We zijn eigenlijk een heel brave maatschappij geworden. Het is ook intrigerend om te zien hoe obsessief de media omgaan met het virus. Alsof er geen anders nieuws meer is.'

Hoop vindt Van de Cloot in onder meer de conjunctuurbarometer en de industriële productie. Maar zelfs over die hoop hangt het spook van de inflatie. 'We gaan een collectieve verarming tegemoet. Er is een prijsschok op komst die pijn zal doen. Ik ga daar niet lichtzinnig over. Sommige collega's spreken over een tijdelijk fenomeen. Volgens het Planbureau zou de inflatie volgend jaar in december voorbij zijn. Ik geloof het niet. Je moet eens spreken met logistieke experten, met transportexperten, met bedrijven. Ze zeggen allemaal hetzelfde: de problemen in de aanvoerketen zullen niet snel verdwijnen.'

'Onze overheid is out of control', analyseert Van de Cloot in een gesprek met De Zondag. 'De politiek heeft geen controle meer op de machine van 260 miljard euro die ze zou moeten besturen. De begrotingsdeal is een allegaartje van kleine maatregelen, zonder overkoepelende visie. Het is oppervlakkig werk en gezien de methode die gebruikt wordt, kan het ook niets anders. Het is het kasteelsyndroom van de Belgische politiek. Men sluit zich enkele dagen op in een kasteel, men komt naar buiten en men blijkt enkele miljarden gevonden te hebben. (windt zich op) Dat gáát zo niet.'Dan neemt de federale regering beter een voorbeeld aan de Vlaamse Regering: 'De federale regering moet het Vlaamse voorbeeld volgen. De voorbije negen maanden is door tientallen experten een diepgaande analyse gemaakt van de Vlaamse begroting: de zogenaamde 'Vlaamse Brede Heroverweging'Van de Cloot was een van de leden van de stuurgroep, red). Het rapport is klaar en telt duizenden bladzijden. Wat hebben we gedaan? De elf beleidsdomeinen grondig doorgelicht. Wat willen we bereiken? Een beter beleid met even veel of zelfs met minder middelen.'Maar ook buiten de politiek loopt het fout, vindt de econoom. Van de Cloot staaft één en ander aan de hand van de coronacrisis. 'Enerzijds kwamen er autoritaire trekjes naar boven. Burgers die elkaar verklikken. Het doet denken aan de oorlog. Ik vind dat best zorgwekkend. Anderzijds waren we heel volgzaam. We deden bijna klakkeloos wat de overheid vroeg. Ook dat vind ik zorgwekkend. We zijn eigenlijk een heel brave maatschappij geworden. Het is ook intrigerend om te zien hoe obsessief de media omgaan met het virus. Alsof er geen anders nieuws meer is.'Hoop vindt Van de Cloot in onder meer de conjunctuurbarometer en de industriële productie. Maar zelfs over die hoop hangt het spook van de inflatie. 'We gaan een collectieve verarming tegemoet. Er is een prijsschok op komst die pijn zal doen. Ik ga daar niet lichtzinnig over. Sommige collega's spreken over een tijdelijk fenomeen. Volgens het Planbureau zou de inflatie volgend jaar in december voorbij zijn. Ik geloof het niet. Je moet eens spreken met logistieke experten, met transportexperten, met bedrijven. Ze zeggen allemaal hetzelfde: de problemen in de aanvoerketen zullen niet snel verdwijnen.'