CDH-voorzitter Benoit Lutgen reikte de afgelopen dagen de hand aan DéFi, Ecolo en MR om samen op zoek te gaan naar een nieuwe meerderheid in alle regeringen waar CDH met de PS zetelde: de Waalse regering, de Brusselse regering, en die van de Franse gemeenschap. Nadat DéFi gisteren al harde eisen stelde, zat Lutgen vandaag samen met MR-voorzitter Olivier Chastel. Morgen komt Ecolo langs, en intussen formuleerde de partij alvast een resem voorstellen die de politieke en publieke werking moeten hervormen.
...

CDH-voorzitter Benoit Lutgen reikte de afgelopen dagen de hand aan DéFi, Ecolo en MR om samen op zoek te gaan naar een nieuwe meerderheid in alle regeringen waar CDH met de PS zetelde: de Waalse regering, de Brusselse regering, en die van de Franse gemeenschap. Nadat DéFi gisteren al harde eisen stelde, zat Lutgen vandaag samen met MR-voorzitter Olivier Chastel. Morgen komt Ecolo langs, en intussen formuleerde de partij alvast een resem voorstellen die de politieke en publieke werking moeten hervormen. De groenen leggen onder meer vijf eisen op tafel die de politiek moeten herstellen, waaronder een volledige decumul. Het loon van publieke mandatarissen - vergoedingen in de privésector inbegrepen - mag niet hoger liggen dan een parlementaire wedde, en alle vergoedingen van mandatarissen moeten daarbij publiek gemaakt worden.Een tussenkomst om individuele dossiers te beïnvloeden in het voordeel van een bepaalde partij moet dan weer strafbaar gemaakt worden. Daarmee lijkt Ecolo te verwijzen naar de tussenkomst van Armand De Decker (MR) in het Kazachgate-dossier. Ook de politiek-publieke structuren moeten op de schop: Ecolo wil een halt toeroepen aan de politieke benoemingen in publieke mandaten, en wil dat de provincies afgeschaft worden. Daarnaast moeten de regionale publieke structuren hertekend en vooral afgeslankt worden, om misbruik van mandaten tegen te gaan. De Franse gemeenschapsregering moet dan weer samengesteld worden uit ministers van de Brusselse en Waalse regering.In een derde hoofdstuk doen de groenen dan weer voorstellen om de burgerparticipatie te versterken. De opvallendste van die eisen is het organiseren van regionale volksbevragingen, 'inbegrepen voor internationale verdragen'. In het parlement moeten burgers uitgeloot worden die deel willen nemen aan gemengde commissies waarin burgers en verkozenen samen zetelen. Burgers moeten eveneens de mogelijkheid krijgen om beleidsvoorstellen te formuleren. 'Interessant en zeer concreet,' zo beschrijft politoloog Nicolas Bouteca het eisenpakket. Maar tegelijk schuilt er een slim politiek manoeuvre in het lijstje. 'Het is een heel uitgebreide opsomming van alles wat je maar kan bedenken om aan politieke vernieuwing te doen. Heeft men überhaupt nog voorstellen liggen die hier niet in staan? Door zoveel op tafel te leggen, dwingen ze vooral CDH om kleur te bekennen. Ecolo wil wellicht aantonen dat CDH en MR niet de grote politieke vernieuwers zijn door er voorstellen in te stoppen waarvan op voorhand geweten is dat ze moeilijk liggen bij die partijen. Dit heeft meer weg van een uitstalraam voor politieke vernieuwing dan van een onderhandelingsnota met prioriteiten.' Ook de timing lijkt een probleem te worden. 'Moet dat allemaal gerealiseerd worden tegen 2019? Met deze voorstellen kan je niet naar een regeringsvorming stappen en zeggen: het is te nemen of te laten.''Een aantal voorstellen moet alleszins haalbaar zijn, zoals de nieuwe samenstelling van de Franse gemeenschapsregering met ministers van de Waalse en Brusselse gewestregeringen. Dat is in het verleden al gebeurd. Je kan misschien zelfs stellen dat het een cadeautje is voor de MR dat ze dan niet te veel ministers moet leveren in al die regeringen: we hebben de voorbije jaren op federaal niveau gezien dat dat niet zo vlot gaat.''De volledige decumul en het loonplafond, dat zal dan weer moeilijker liggen. Vooral de vraag om de privévergoedingen mee te tellen - dat past natuurlijk een beetje in de stijl van de PTB-verkozenen, die er vaak reclame mee maken dat ze niet meer verdienen dan een gemiddelde Belg. Maar als het gaat over bijvoorbeeld advocaten die tegelijk parlementslid zijn en niet meer mogen verdienen dan een parlementaire wedde: dat zal zeker bij de MR wat problemen opleveren.''De decumul lijkt me vrij onafwendbaar, niettegenstaande dat de groenen nog wel eens moeten uitleggen wat decumul precies te maken heeft met alles wat zich in Brussel heeft afgespeeld. Het is vooral een symbolische maatregel, maar geen grote politieke vernieuwing.'