De fiscus startte het onderzoek omdat de villa van het echtpaar in Toscane argwaan wekte, maar volgens de verdediging werd dat onroerend goed niet persoonlijk aangehouden, maar door een Italiaanse vennootschap naar Italiaans recht. Met een bericht van 4 februari 2010 was de Bijzondere Belastinginspectie (BBI) overgegaan tot de uitbreiding van de onderzoekstermijn van drie jaar naar zeven jaar, omdat er volgens hen aanwijzingen van fraude waren. D

oordat de fiscus uiteindelijk de rekeningen kon inkijken, werd een betwiste aandelentransactie opgemerkt. De Gucht realiseerde in 2005 een winst van 1,2 miljoen euro met het verkopen van aandelen van een zinkbedrijf, en het is op die transactie dat de fiscus een bedrag van 976.282,71 euro als bijkomend belastbaar inkomen aankondigde. Het Gentse hof van beroep oordeelde echter dat de fiscus ten onrechte was overgegaan tot uitbreiding van de onderzoekstermijn, omdat het bericht van 4 februari 2010 onvoldoende elementen bevatte om te laten besluiten tot het bestaan van aanwijzingen van belastingontduiking.

De BBI trok naar het Hof van Cassatie en kreeg daar gelijk, maar in april bleek dat de fiscus een dading wou sluiten met het echtpaar. De Gucht en Schreurs gingen daar echter niet op in, zegt hun advocaat Bruno Cardoen. De zaak werd woensdag ten gronde behandeld door de fiscale kamer van de Gentse rechtbank van eerste aanleg. Karel De Gucht was niet aanwezig in de rechtbank.

'Belastingontduiking'

Karel De Gucht en zijn echtgenote Mireille Schreurs hebben 'bewust gelden niet aangegeven', hebben daarvoor 'een constructie opgezet' en hebben zich schuldig gemaakt aan 'belastingontduiking'. Dat pleitte de advocaat van de Belgische Staat woensdag voor de fiscale kamer van de Gentse rechtbank van eerste aanleg. Volgens Bruno Cardoen, de advocaat van het echtpaar De Gucht, voerde de fiscus een 'fishing expedition' uit en is de bijkomende aanslag van bijna een miljoen euro nietig.

Cardoen pleitte dat de bijkomende aanslag van bijna een miljoen euro nietig was. 'De BBI trachtte gegevens te bekomen die ze in België via het intern recht niet mocht bekomen (met een vraag aan de Italiaanse belastingadministratie, nvdr.). De gegevens waren in België beschermd door het bankgeheim, dat toen nog gold. De onderzoeksdaad is dus nietig. De BBI vroeg ook of er andere Belgische burgers bij betrokken waren. Het was een pure fishing expedition, wat ook op zich leidt tot de nietigheid van de onderzoeksdaad en de aanslag.'

De meerwaarde op de aandelen was geen beroepsinkomen, aldus de verdediging. 'Daarvoor moet je professioneel bezig met het aankopen en verkopen van aandelen. Meneer De Gucht is politicus en mevrouw Schreurs is rechter (in de politierechtbank, nvdr.). Het behoorde tot het normaal beheer van het privé-inkomen', zei Cardoen. 'Het belastbaar tijdstip is ook door de fiscus gemanipuleerd. Wij vragen de integrale vernietiging van de bestreden aanslag.'

De fiscus startte het onderzoek omdat de villa van het echtpaar in Toscane argwaan wekte, maar volgens de verdediging werd dat onroerend goed niet persoonlijk aangehouden, maar door een Italiaanse vennootschap naar Italiaans recht. Met een bericht van 4 februari 2010 was de Bijzondere Belastinginspectie (BBI) overgegaan tot de uitbreiding van de onderzoekstermijn van drie jaar naar zeven jaar, omdat er volgens hen aanwijzingen van fraude waren. Doordat de fiscus uiteindelijk de rekeningen kon inkijken, werd een betwiste aandelentransactie opgemerkt. De Gucht realiseerde in 2005 een winst van 1,2 miljoen euro met het verkopen van aandelen van een zinkbedrijf, en het is op die transactie dat de fiscus een bedrag van 976.282,71 euro als bijkomend belastbaar inkomen aankondigde. Het Gentse hof van beroep oordeelde echter dat de fiscus ten onrechte was overgegaan tot uitbreiding van de onderzoekstermijn, omdat het bericht van 4 februari 2010 onvoldoende elementen bevatte om te laten besluiten tot het bestaan van aanwijzingen van belastingontduiking. De BBI trok naar het Hof van Cassatie en kreeg daar gelijk, maar in april bleek dat de fiscus een dading wou sluiten met het echtpaar. De Gucht en Schreurs gingen daar echter niet op in, zegt hun advocaat Bruno Cardoen. De zaak werd woensdag ten gronde behandeld door de fiscale kamer van de Gentse rechtbank van eerste aanleg. Karel De Gucht was niet aanwezig in de rechtbank.Karel De Gucht en zijn echtgenote Mireille Schreurs hebben 'bewust gelden niet aangegeven', hebben daarvoor 'een constructie opgezet' en hebben zich schuldig gemaakt aan 'belastingontduiking'. Dat pleitte de advocaat van de Belgische Staat woensdag voor de fiscale kamer van de Gentse rechtbank van eerste aanleg. Volgens Bruno Cardoen, de advocaat van het echtpaar De Gucht, voerde de fiscus een 'fishing expedition' uit en is de bijkomende aanslag van bijna een miljoen euro nietig. Cardoen pleitte dat de bijkomende aanslag van bijna een miljoen euro nietig was. 'De BBI trachtte gegevens te bekomen die ze in België via het intern recht niet mocht bekomen (met een vraag aan de Italiaanse belastingadministratie, nvdr.). De gegevens waren in België beschermd door het bankgeheim, dat toen nog gold. De onderzoeksdaad is dus nietig. De BBI vroeg ook of er andere Belgische burgers bij betrokken waren. Het was een pure fishing expedition, wat ook op zich leidt tot de nietigheid van de onderzoeksdaad en de aanslag.' De meerwaarde op de aandelen was geen beroepsinkomen, aldus de verdediging. 'Daarvoor moet je professioneel bezig met het aankopen en verkopen van aandelen. Meneer De Gucht is politicus en mevrouw Schreurs is rechter (in de politierechtbank, nvdr.). Het behoorde tot het normaal beheer van het privé-inkomen', zei Cardoen. 'Het belastbaar tijdstip is ook door de fiscus gemanipuleerd. Wij vragen de integrale vernietiging van de bestreden aanslag.'