De Hulpkas is een van de vier uitbetalers van werkloosheidsuitkeringen in ons land. Ook de drie grote vakbonden keren uitkeringen uit aan werklozen die er zijn ingeschreven. Door het groot aantal technisch werklozen door de coronacrisis is het aandeel van de Hulpkas in de werklast sterk vergroot.
...

De Hulpkas is een van de vier uitbetalers van werkloosheidsuitkeringen in ons land. Ook de drie grote vakbonden keren uitkeringen uit aan werklozen die er zijn ingeschreven. Door het groot aantal technisch werklozen door de coronacrisis is het aandeel van de Hulpkas in de werklast sterk vergroot. Dat brengt problemen met zich mee. In de eerste golf moesten duizenden werklozen geduld uitoefenen om een uitkering te ontvangen. Die onverwachte en ongeziene opstoot in de aanvraag overspoelde de uitbetalers.Maar ook in de tweede golf blijft het pompen of verzuipen. De grote piek ligt weliswaar achter ons, maar het werk blijft zich opstapelen. In oktober kreeg de Hulpkas zo'n 105.000 dossiers te verwerken. Volgens het kabinet van minister van Werk Pierre-Yves Dermagne (PS) liep zo'n 5 procent vertraging op. Om en bij de 5.000 mensen dus, al kan de minister er geen precies cijfer op plakken. Vaak is de achterstand te wijten aan ontbrekende documenten. Het aantal mensen dat beroep doet op het systeem van tijdelijke werkloosheid is 'geëxplodeerd door de coronacrisis', klinkt het. 'Het aantal ligt dan wel een pak lager dan in maart en april, toen bijna 1.300.000 mensen beroep moesten doen op de tijdelijke werkloosheid, toch blijft de impact op mensen enorm.' In oktober deden nog steeds zo'n 377.000 werknemers beroep op tijdelijke werkloosheid omwille van corona.'Logischerwijs willen heel wat mensen meer informatie. Dat leidt tot een tsunami aan inkomende telefoontjes. Weinig mensen geraken daadwerkelijk binnen. Volgens Dermagne gaat het om zo'n 9 à 12.000 telefoontjes per dag. 'Dat is geen excuus, maar het is geen evidente situatie', zegt zijn woordvoerder.In een opiniestuk op de website van Knack zetten de Leuvense schepenen Bieke Verlinden en Lalynn Wadera (beiden SP.A) vraagtekens bij de lange wachttijden. Door de manke communicatie moet het OCMW bijspringen door een leefloon uit te keren in afwachting van een reactie van de Hulpkas. 'Maar het kan toch niet de bedoeling zijn dat OCMW's overal in ons land het malfunctioneren van een openbare instelling moeten opvangen met hun eigen middelen?', aldus de schepenen.Het kabinet-Dermagne benadrukt dat het probleem op de radar van de minister staat. De Hulpkas kreeg al 50 extra werknemers toegewezen. Maar daarmee is het probleem nog niet van de baan. De extra mankracht moet immers een opleiding krijgen. Men wijst erop dat alle uitbetalers - ook de vakbonden - moeite hebben om alles bol te werken. 'Het gaat vaak om mensen die nooit eerder beroep deden op een werkloosheidsuitkering. De uitkeringsinstanties moeten grote aantallen dossiers van nul opstarten.'