1. N-VA verloor 2 procent van haar kiezers aan PVDA
...