Vooral in Limburg en Antwerpen komen er heel wat zomerspeelbossen bij. Beide provincies krijgen 's zomers traditioneel heel wat jeugdbewegingen over de vloer. In de extra speelbossen mochten jeugdbewegingen de paden totnogtoe niet verlaten, op straffe van boete. Die regel wordt nu op sommige plaatsen versoepeld. Dat dit kan, heeft ook te maken met het feit dat bossen dan minder kwetsbaar zijn dan tijdens het broedseizoen. Na een evaluatie dit najaar zal blijken of een aantal van de tijdelijke speelbossen een permanent karakter kunnen krijgen, aldus nog Schauvliege. De KSJ-KSA-VKSJ reageert in de kranten alvast tevreden. "Er waren inderdaad te weinig speelbossen en ze waren te klein", klinkt het daar. (Belga)

Vooral in Limburg en Antwerpen komen er heel wat zomerspeelbossen bij. Beide provincies krijgen 's zomers traditioneel heel wat jeugdbewegingen over de vloer. In de extra speelbossen mochten jeugdbewegingen de paden totnogtoe niet verlaten, op straffe van boete. Die regel wordt nu op sommige plaatsen versoepeld. Dat dit kan, heeft ook te maken met het feit dat bossen dan minder kwetsbaar zijn dan tijdens het broedseizoen. Na een evaluatie dit najaar zal blijken of een aantal van de tijdelijke speelbossen een permanent karakter kunnen krijgen, aldus nog Schauvliege. De KSJ-KSA-VKSJ reageert in de kranten alvast tevreden. "Er waren inderdaad te weinig speelbossen en ze waren te klein", klinkt het daar. (Belga)