Homans hoopt daarmee een einde te kunnen maken aan de aanslepende benoemingscarrousel in de faciliteitengemeente, nadat schepen Yves Ghequière onlangs had bedankt voor de burgemeestersjerp. De Bruycker is één van de twee Nederlandstalige oppositieleden. In Linkebeek zijn dertien van de vijftien gemeenteraadsleden Franstalig.

De Bruycker legt morgen de eed af bij de gouverneur en zal dus op de gemeenteraad van morgenavond zetelen als Nederlandstalig burgemeester, tegenover een overgrote meerderheid Franstaligen.

Prolink beseft dat er op dit ogenblik in Linkebeek "uiteraard onvoldoende democratisch draagvlak is voor een Vlaamse oppositieburgemeester". "Deze zal nauwelijks bevoegdheden hebben en over geen meerderheid beschikken. In de praktijk zal hij ook buiten het feitelijke college gehouden worden". Prolink wil naar eigen zeggen echter 'constructief en met respect voor elkaar' naar oplossingen blijven zoeken. Indien na verloop van tijd evenwel blijkt dat er vanuit de Franstalige meerderheid geen enkele wil tot samenwerking is met De Bruycker, zal hij zijn functie opnieuw ter beschikking stellen.

De Bruycker is naar eigen zeggen echter ook bereid onmiddellijk de plaats te ruimen als de Franstalige meerderheid een andere kandidaat dan Damien Thiéry (MR), de niet-benoemde, waarnemende burgemeester, naar voren schuift. Eerder droeg Prolink al de Franstalige schepen Yves Ghequiere als kandidaat-burgemeester naar voren en steunde de groep de recente beslissing van Homans om deze laatste als burgemeester te benoemen. "We betreuren nog steeds dat de Franstalige meerderheid die kans niet heeft genomen. Het kan misschien ook een oplossing zijn om te zoeken naar iemand buiten de gemeenteraad die na een gesprek met de minister en de Franstalige meerderheid door de twee geemenschappen als een alternatief aanvaard wordt", aldus Prolink.

In 2007 begonnen

De problemen in Linkebeek slepen al sinds 2007 aan. Damien Thiéry werd dat jaar voorgedragen als burgemeester, maar werd wegens overtredingen van de taalwetten nooit benoemd en behield daarom het statuut van "waarnemend burgemeester".

Ook na de verkiezingen van 2012 weigerde de Vlaamse regering om dezelfde reden tot twee keer toe in te gaan op de voordracht van Thiéry door de Linkebeekse gemeenteraad. Deze laatste ging hiertegen twee keer in beroep bij de Raad van State, maar de tweetalige Algemene Vergadering trad het standpunt van de Vlaamse regering telkens bij.

Nadat de Linkebeekse gemeenteraad dit jaar op vragen van Homans om een nieuwe burgemeester voor te dragen telkens opnieuw Damien Thiéry aanstelde als waarnemend burgemeester, besliste ze om schepen Yves Ghequière, bevoegd voor burgerlijke stand, mobiliteit, stedenbouw en derde leeftijd, te benoemen als burgemeester, in de hoop een einde te maken aan de carroussel.

Volgens de minister toonde ze hierbij respect voor de lokale machtsverhoudingen aangezien Ghequière na Thiéry in 2012 de meeste voorkeurstemmen kreeg. Terwijl Thiéry 1.232 voorkeurstemmen kreeg, haalde Ghequère 520 bolletjes achter zijn naam, maar Ghequière weigerde dus in te gaan op het besluit van Homans. (TE)

Homans hoopt daarmee een einde te kunnen maken aan de aanslepende benoemingscarrousel in de faciliteitengemeente, nadat schepen Yves Ghequière onlangs had bedankt voor de burgemeestersjerp. De Bruycker is één van de twee Nederlandstalige oppositieleden. In Linkebeek zijn dertien van de vijftien gemeenteraadsleden Franstalig. De Bruycker legt morgen de eed af bij de gouverneur en zal dus op de gemeenteraad van morgenavond zetelen als Nederlandstalig burgemeester, tegenover een overgrote meerderheid Franstaligen.Prolink beseft dat er op dit ogenblik in Linkebeek "uiteraard onvoldoende democratisch draagvlak is voor een Vlaamse oppositieburgemeester". "Deze zal nauwelijks bevoegdheden hebben en over geen meerderheid beschikken. In de praktijk zal hij ook buiten het feitelijke college gehouden worden". Prolink wil naar eigen zeggen echter 'constructief en met respect voor elkaar' naar oplossingen blijven zoeken. Indien na verloop van tijd evenwel blijkt dat er vanuit de Franstalige meerderheid geen enkele wil tot samenwerking is met De Bruycker, zal hij zijn functie opnieuw ter beschikking stellen. De Bruycker is naar eigen zeggen echter ook bereid onmiddellijk de plaats te ruimen als de Franstalige meerderheid een andere kandidaat dan Damien Thiéry (MR), de niet-benoemde, waarnemende burgemeester, naar voren schuift. Eerder droeg Prolink al de Franstalige schepen Yves Ghequiere als kandidaat-burgemeester naar voren en steunde de groep de recente beslissing van Homans om deze laatste als burgemeester te benoemen. "We betreuren nog steeds dat de Franstalige meerderheid die kans niet heeft genomen. Het kan misschien ook een oplossing zijn om te zoeken naar iemand buiten de gemeenteraad die na een gesprek met de minister en de Franstalige meerderheid door de twee geemenschappen als een alternatief aanvaard wordt", aldus Prolink. De problemen in Linkebeek slepen al sinds 2007 aan. Damien Thiéry werd dat jaar voorgedragen als burgemeester, maar werd wegens overtredingen van de taalwetten nooit benoemd en behield daarom het statuut van "waarnemend burgemeester". Ook na de verkiezingen van 2012 weigerde de Vlaamse regering om dezelfde reden tot twee keer toe in te gaan op de voordracht van Thiéry door de Linkebeekse gemeenteraad. Deze laatste ging hiertegen twee keer in beroep bij de Raad van State, maar de tweetalige Algemene Vergadering trad het standpunt van de Vlaamse regering telkens bij. Nadat de Linkebeekse gemeenteraad dit jaar op vragen van Homans om een nieuwe burgemeester voor te dragen telkens opnieuw Damien Thiéry aanstelde als waarnemend burgemeester, besliste ze om schepen Yves Ghequière, bevoegd voor burgerlijke stand, mobiliteit, stedenbouw en derde leeftijd, te benoemen als burgemeester, in de hoop een einde te maken aan de carroussel. Volgens de minister toonde ze hierbij respect voor de lokale machtsverhoudingen aangezien Ghequière na Thiéry in 2012 de meeste voorkeurstemmen kreeg. Terwijl Thiéry 1.232 voorkeurstemmen kreeg, haalde Ghequère 520 bolletjes achter zijn naam, maar Ghequière weigerde dus in te gaan op het besluit van Homans. (TE)