In dit dossier had het parket-generaal tijdens een vorige zitting de verwijdering gevraagd van een aantal procedurestukken, die werden ingeleid door onderzoeksrechter Philippe Richard. Een dertigtal personen, onder hen gewezen sterke man Luciano D'Onofrio en gewezen clubdirecteurs Pierre François, Alphonse Costantin en Pierre Delahaye, worden onregelmatigheden en malversaties bij de transfers van onder meer de spelers Ivica Mornar en Miljenko Mumlek ten laste gelegd. Een totaal van 14 internationale rogatoire commissies werden uitgevoerd en die kunnen nietig verklaard worden. "Die rogatoire commissies schenden het vermoeden van onschuld want in de formulering zijn de aangeklaagden voorgesteld als schuldig aan de feiten. Dat bewijst vooringenomenheid in het onderzoek en dat kan tot leiden tot de nietigverklaring van alle aanklachten die voortvloeien uit die rogatoire commissies. Enkele confraters hebben meer dan 400 verklaringen geteld waarin de onderzoeksrechter de feiten op eenzijdige wijze voorstelt", verklaarde meester Paul Delbouille. De advocaten van alle aangeklaagden kwamen tijdens de zitting achter gesloten deuren over deze problematiek aan het woord. Indien ze worden gevolgd, kan het ganse onderzoek nietig verklaard worden. De beslissing valt op 10 juni. (Belga)

In dit dossier had het parket-generaal tijdens een vorige zitting de verwijdering gevraagd van een aantal procedurestukken, die werden ingeleid door onderzoeksrechter Philippe Richard. Een dertigtal personen, onder hen gewezen sterke man Luciano D'Onofrio en gewezen clubdirecteurs Pierre François, Alphonse Costantin en Pierre Delahaye, worden onregelmatigheden en malversaties bij de transfers van onder meer de spelers Ivica Mornar en Miljenko Mumlek ten laste gelegd. Een totaal van 14 internationale rogatoire commissies werden uitgevoerd en die kunnen nietig verklaard worden. "Die rogatoire commissies schenden het vermoeden van onschuld want in de formulering zijn de aangeklaagden voorgesteld als schuldig aan de feiten. Dat bewijst vooringenomenheid in het onderzoek en dat kan tot leiden tot de nietigverklaring van alle aanklachten die voortvloeien uit die rogatoire commissies. Enkele confraters hebben meer dan 400 verklaringen geteld waarin de onderzoeksrechter de feiten op eenzijdige wijze voorstelt", verklaarde meester Paul Delbouille. De advocaten van alle aangeklaagden kwamen tijdens de zitting achter gesloten deuren over deze problematiek aan het woord. Indien ze worden gevolgd, kan het ganse onderzoek nietig verklaard worden. De beslissing valt op 10 juni. (Belga)