In plannen van de jaren zestig van de vorige eeuw zou er een snelweg van Kortrijk over Ieper tot Veurne worden aangelegd. Het stuk tussen Kortrijk en Ieper kwam er. De doortrekking tot Veurne kwam in de jaren zventig onder vuur te liggen. Jarenlang voerden voor- en tegenstanders van dit stuk snelweg een felle discussie. De Vlaamse regering-Leterme hakte in 2005 de knoop door: de A19 zou niet verlengd worden. Maar de doortrekking stond tot op vandaag in het gewestplan. In het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) dat de Vlaamse regering vrijdag goedkeurde, is de reservatiestrook geschrapt. Hierdoor komt er een einde aan de juridische onzekerheid voor de eigenaars van gronden in dat gebied. Het plan moet wel het verkeer op de N8 tussen Ieper en Veurne veiliger en vlotter laten verlopen. Het doorgaand verkeer in Woesten, Elverdinge en Brielen zal voortaan rond de kern geleid worden via een nieuw aan te leggen weg. Ook ter hoogte van Hoogstade wordt een omleidingsweg voorzien. Ook op andere plaatsen zal de huidige weg drastisch verbeteren en wordt het verkeer beter gebufferd ten opzichte van de aanpalende woningen. (KVH)

In plannen van de jaren zestig van de vorige eeuw zou er een snelweg van Kortrijk over Ieper tot Veurne worden aangelegd. Het stuk tussen Kortrijk en Ieper kwam er. De doortrekking tot Veurne kwam in de jaren zventig onder vuur te liggen. Jarenlang voerden voor- en tegenstanders van dit stuk snelweg een felle discussie. De Vlaamse regering-Leterme hakte in 2005 de knoop door: de A19 zou niet verlengd worden. Maar de doortrekking stond tot op vandaag in het gewestplan. In het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) dat de Vlaamse regering vrijdag goedkeurde, is de reservatiestrook geschrapt. Hierdoor komt er een einde aan de juridische onzekerheid voor de eigenaars van gronden in dat gebied. Het plan moet wel het verkeer op de N8 tussen Ieper en Veurne veiliger en vlotter laten verlopen. Het doorgaand verkeer in Woesten, Elverdinge en Brielen zal voortaan rond de kern geleid worden via een nieuw aan te leggen weg. Ook ter hoogte van Hoogstade wordt een omleidingsweg voorzien. Ook op andere plaatsen zal de huidige weg drastisch verbeteren en wordt het verkeer beter gebufferd ten opzichte van de aanpalende woningen. (KVH)