Een team van de NASA en wetenschappers van universiteiten maakte gebruik van de laser-hoogtemeter van de LRO. De laser heeft het donkere inwendige van de krater als het ware aangelicht, zodat helderheidsverschillen in het bodemoppervlak in kaart konden worden gebracht. Daarbij is vastgesteld dat de bodem van Shackleton helderder is dan die van naburige kraters. Dat kan erop wijzen dat zich hier een kleine hoeveelheid ijs bevindt. Maar de wanden van de krater blijken nóg helderder te zijn dan de bodem, terwijl deze af en toe wél door de Zon worden opgewarmd en dus geen ijs zouden mogen bevatten. Een verklaring kan zijn dat er langs de wanden van de krater af en toe lawines plaatsvinden, bijvoorbeeld ten gevolge van 'Maanbevingen'. Daardoor zou de verweerde, iets donkerder geworden bovenlaag omlaag kunnen schuiven en de verse, helderdere onderlaag bloot komen te liggen. Dit scenario kan de aanwezigheid van bevroren water op de bodem van Shackleton evenwel niet uitsluiten. In ieder geval leerde de NRO dat de krater zeer goed geconserveerd is sinds hij meer dan drie miljard jaar geleden is ontstaan. (Alister Benn)

Een team van de NASA en wetenschappers van universiteiten maakte gebruik van de laser-hoogtemeter van de LRO. De laser heeft het donkere inwendige van de krater als het ware aangelicht, zodat helderheidsverschillen in het bodemoppervlak in kaart konden worden gebracht. Daarbij is vastgesteld dat de bodem van Shackleton helderder is dan die van naburige kraters. Dat kan erop wijzen dat zich hier een kleine hoeveelheid ijs bevindt. Maar de wanden van de krater blijken nóg helderder te zijn dan de bodem, terwijl deze af en toe wél door de Zon worden opgewarmd en dus geen ijs zouden mogen bevatten. Een verklaring kan zijn dat er langs de wanden van de krater af en toe lawines plaatsvinden, bijvoorbeeld ten gevolge van 'Maanbevingen'. Daardoor zou de verweerde, iets donkerder geworden bovenlaag omlaag kunnen schuiven en de verse, helderdere onderlaag bloot komen te liggen. Dit scenario kan de aanwezigheid van bevroren water op de bodem van Shackleton evenwel niet uitsluiten. In ieder geval leerde de NRO dat de krater zeer goed geconserveerd is sinds hij meer dan drie miljard jaar geleden is ontstaan. (Alister Benn)