In heel Vlaanderen vinden zo'n 180 nationaliteiten een thuis. Zoveel nationaliteiten zouden voor verschillende perspectieven kunnen zorgen, ook op leidinggevend niveau. Zo is diversiteit in het jeugdwerk talrijk aanwezig maar weet het zich toch geen weg te banen in alle lagen (lees: hogere functies) van de sector.

Uit het onderzoek van Debruyne en Deduytsche in 2014 blijkt dat 48% van de mannelijke en 33% van de vrouwelijke beroepskrachten zonder migratieachtergrond een leidinggevende functie hebben. Mét migratieachtergrond: slechts 19% en 24%.

Glazen plafond voor diversiteit?

In het jeugdwerk zijn wel verschillende nationaliteiten aan de slag, behalve in de hogere functies van de sector. Het jeugdwerk trekt een scala aan mensen met diverse achtergronden aan. Laten we diversiteit niet beperken tot etnische of religieuze achtergronden, ook genderdiversiteit en seksuele geaardheid zie ik. Ik kom sociaalwerkers tegen in alle kleuren, met verschillende identiteiten en verschillende passies. Maar ik kom ze enkel tegen 'in het veld', niet achter de bureaus van de coördinatoren en directeurs, niet op de ledenlijst van de raden van bestuur.

Diversiteit is onze kracht, en die moeten we meer benutten

Deze week werd er vanuit de afdeling stagebegeleiding sociaal werk aan de Odisee hogeschool een opinie gepubliceerd over hoe studenten sociaal werk die een hoofddoek dragen, moeilijker een stageplaats vinden . Ook hier struikelen we weer over een vorm van diversiteit aanwezig in onze samenleving, maar niet welkom in elke organisatie. Geen stagiaires met een hoofddoek betekent voor mij geen leidinggevenden met een hoofddoek. Is dit het signaal dat wij aan jongeren willen uitdragen?

Blank, man en 40-plus

Wanneer ik in contact kom met leidinggevenden kan ik hen bijna altijd in eenzelfde hokje plaatsen: blank, man en 40-plus. Maar iedereen heeft rolmodellen nodig. En die zijn er blijkbaar niet voor iedereen. Ik stel me oprecht vragen bij dit fenomeen, want: hebben de leidinggevenden uit dit hokje wel voldoende affiniteit met jongeren die aansluiting moeten vinden in de jeugdwerking die zij besturen? Raden van bestuur, directieleden en andere leidinggevenden moeten een richting bepalen voor hun organisatie, en moeten dus voeling hebben met hun doelgroep. Maar hebben ze dit ook?

Of plakkerige vloer vol verkeerde diploma's?

Waarom is er geen doorstroom? Uit onderzoek blijkt dat het opleidingsniveau vaak bepaalt of je in aanmerking komt als leidinggevende. Ligt het probleem dan bij het onderwijs? Of bij de organisatie van het jeugdwerk? Is het opleidingsniveau dan doorslaggevend genoeg om de realiteit waarin wij leven niet te vertegenwoordigen in leidinggevende functies? Zorgt dit niet voor een mismatch tussen wat er in het veld gebeurt en de beleidskeuzes die worden gemaakt op hoger niveau?

Tijd investeren in talent, dat doet groeien

Talentgericht werken, dat kunnen we in het jeugdwerk als geen ander. Moeten we deze basishouding dan niet doortrekken, ook in de aanwerving van onze leidinggevenden? Ja, de jeugdwerksector mag meer focussen op groei door ervaringsgericht leren en competentiegericht werken. Investeren in je personeel, iedereen ondersteunen in hun talentontwikkeling. Zo groeien mensen binnen een organisatie, zo groeit een organisatie. Het jeugdwerk moet het voorbeeld geven voor bedrijven en overheden. Want als de sociale sector en het jeugdwerk dit al niet doen, kunnen we dit al zeker niet verwachten van bedrijven en overheden.

Diversiteit is onze kracht, en die moeten we meer benutten. Voor sterk werk op elk niveau, op het veld en achter het stuur van een organisatie.

Yasmia Setta, medewerker bij MSC Jeugd, studente aan UAntwerpen en bestuurslid bij Muslinked en Amana.

Dit opiniestuk verscheen eerder bij De Ambrassade in het kader van #Jeugdwerkwerkt, een congres over de agenda van de toekomst dat De Ambrassade organiseert op 12 juni 2018.

In heel Vlaanderen vinden zo'n 180 nationaliteiten een thuis. Zoveel nationaliteiten zouden voor verschillende perspectieven kunnen zorgen, ook op leidinggevend niveau. Zo is diversiteit in het jeugdwerk talrijk aanwezig maar weet het zich toch geen weg te banen in alle lagen (lees: hogere functies) van de sector. Uit het onderzoek van Debruyne en Deduytsche in 2014 blijkt dat 48% van de mannelijke en 33% van de vrouwelijke beroepskrachten zonder migratieachtergrond een leidinggevende functie hebben. Mét migratieachtergrond: slechts 19% en 24%.Glazen plafond voor diversiteit?In het jeugdwerk zijn wel verschillende nationaliteiten aan de slag, behalve in de hogere functies van de sector. Het jeugdwerk trekt een scala aan mensen met diverse achtergronden aan. Laten we diversiteit niet beperken tot etnische of religieuze achtergronden, ook genderdiversiteit en seksuele geaardheid zie ik. Ik kom sociaalwerkers tegen in alle kleuren, met verschillende identiteiten en verschillende passies. Maar ik kom ze enkel tegen 'in het veld', niet achter de bureaus van de coördinatoren en directeurs, niet op de ledenlijst van de raden van bestuur. Deze week werd er vanuit de afdeling stagebegeleiding sociaal werk aan de Odisee hogeschool een opinie gepubliceerd over hoe studenten sociaal werk die een hoofddoek dragen, moeilijker een stageplaats vinden . Ook hier struikelen we weer over een vorm van diversiteit aanwezig in onze samenleving, maar niet welkom in elke organisatie. Geen stagiaires met een hoofddoek betekent voor mij geen leidinggevenden met een hoofddoek. Is dit het signaal dat wij aan jongeren willen uitdragen? Wanneer ik in contact kom met leidinggevenden kan ik hen bijna altijd in eenzelfde hokje plaatsen: blank, man en 40-plus. Maar iedereen heeft rolmodellen nodig. En die zijn er blijkbaar niet voor iedereen. Ik stel me oprecht vragen bij dit fenomeen, want: hebben de leidinggevenden uit dit hokje wel voldoende affiniteit met jongeren die aansluiting moeten vinden in de jeugdwerking die zij besturen? Raden van bestuur, directieleden en andere leidinggevenden moeten een richting bepalen voor hun organisatie, en moeten dus voeling hebben met hun doelgroep. Maar hebben ze dit ook?Waarom is er geen doorstroom? Uit onderzoek blijkt dat het opleidingsniveau vaak bepaalt of je in aanmerking komt als leidinggevende. Ligt het probleem dan bij het onderwijs? Of bij de organisatie van het jeugdwerk? Is het opleidingsniveau dan doorslaggevend genoeg om de realiteit waarin wij leven niet te vertegenwoordigen in leidinggevende functies? Zorgt dit niet voor een mismatch tussen wat er in het veld gebeurt en de beleidskeuzes die worden gemaakt op hoger niveau?Talentgericht werken, dat kunnen we in het jeugdwerk als geen ander. Moeten we deze basishouding dan niet doortrekken, ook in de aanwerving van onze leidinggevenden? Ja, de jeugdwerksector mag meer focussen op groei door ervaringsgericht leren en competentiegericht werken. Investeren in je personeel, iedereen ondersteunen in hun talentontwikkeling. Zo groeien mensen binnen een organisatie, zo groeit een organisatie. Het jeugdwerk moet het voorbeeld geven voor bedrijven en overheden. Want als de sociale sector en het jeugdwerk dit al niet doen, kunnen we dit al zeker niet verwachten van bedrijven en overheden.Diversiteit is onze kracht, en die moeten we meer benutten. Voor sterk werk op elk niveau, op het veld en achter het stuur van een organisatie.Yasmia Setta, medewerker bij MSC Jeugd, studente aan UAntwerpen en bestuurslid bij Muslinked en Amana.