Het is de FOD Binnenlandse Zaken die de percentageverdeling bekendmaakt. Op basis van die cijfers kunnen geïnteresseerden naar hartenlust coalities smeden op tal van apps op het internet. De zetelverdeling voor alle parlementen ligt ondertussen vast.
...

Het is de FOD Binnenlandse Zaken die de percentageverdeling bekendmaakt. Op basis van die cijfers kunnen geïnteresseerden naar hartenlust coalities smeden op tal van apps op het internet. De zetelverdeling voor alle parlementen ligt ondertussen vast.Maar wat tot nu toe onder de radar bleef, zijn de percentages die de Vlaamse partijen haalden op federaal niveau. De uitslagen voor het Vlaams Parlement kennen we inmiddels: N-VA duikelde onder de 25 procent, Groen kwam net boven de 10 procent uit.Dat beeld wijzigt (lichtjes) als we de percentages voor de Kamer van Volksvertegenwoordigers bekijken. Politicoloog Bart Maddens (KU Leuven) maakte de projectie die Knack kon inkijken.Die berekening geeft volgende resultaten: N-VA haalt alsnog 25,45 procent. Dan volgt Vlaams Belang met 18,64 procent, een resultaat dat zelfs nog lichtjes hoger ligt dan de Vlaamse 18,5 procent.CD&V duikt nog wat verder de dieperik in. Haar Vlaamse bodemscore van 15,40 procent zakt nog verder tot 14,16 procent. Open VLD mag dan weer stilletjes juichen: de liberalen doen het met 13,49 procent iets beter dan de Vlaamse 13,13 procent.Ook SP.A doet het met 10,81 beter op het federale vlak. Vlaams bleef de partij steken op 10,4 procent. Groen zou dan weer niet de grens van 10 procent halen die ze voor het Vlaamse Parlement wel haalde. De partij strandt federaal op 9,83 procent.PVDA sluit de rangen met 5,63 procent - 0,31 procentpunt beter dan haar Vlaamse resultaat.Professor Maddens wijst er wel op dat zijn projectie geen rekening houdt met de Nederlandstalige stemmen voor de Kamer in Brussel. 'Maar dat zou maar een miniem verschil kunnen opleveren', zegt hij. De problemen bij Binnenlandse Zaken verklaren overigens de vreemde gang van zaken op de avond van 26 mei. Zo leek N-VA op een bepaald moment alsnog de 28 procent te halen voor het Vlaams Parlement. Niet de beoogde 30 procent, maar toch een aanvaardbaar resultaat. Gedurende de nacht zakte de score tot onder de 25 procent. Een en ander heeft te maken met het feit dat de overheidsdienst op een bepaald moment met een totaal van 108 procent werkte, zegt Maddens.