Het is de FOD Binnenlandse Zaken die de percentageverdeling bekendmaakt. Op basis van die cijfers kunnen geïnteresseerden naar hartenlust coalities smeden op tal van apps op het internet. De zetelverdeling voor alle parlementen ligt ondertussen vast.
...