Vrijdag 1 juli begint de tweede helft van het jaar. Dat gaat doorgaans gepaard met enkele belangrijke veranderingen. Dit zijn in ons land de belangrijkste.

Zonnepanelen

De steun voor zonnepanelen wordt afgebouwd. Installaties van zonnepanelen kleiner dan 250 kilowatt die geïnstalleerd worden na 30 juni, leveren voortaan 300 euro per geproduceerde megawattuur op in plaats van 330 euro. Voor installaties groter dan 250 kilowatt wordt dat 240 euro in plaats van 330 euro. Voor installaties die al in gebruik zijn genomen, verandert er niets.

Rioleringen

Rioleringen bij nieuwbouw en grote verbouwingen moeten verplicht gekeurd worden, net als de binneninstallatie van het drinkwatercircuit. Om een nieuwe rioleringsaansluiting gekeurd te krijgen zal de eigenaar onder meer over foto's moeten beschikken die zowel binnen als buiten de woning werden gemaakt tijdens de aanleg van de riolering.

Ook een rioleringsplan, al dan niet geïntegreerd in een goedgekeurd bouwplan, en facturen waarop de capaciteit van de verschillende onderdelen wordt vermeld, zijn verplicht. Vervolgens moet er contact worden opgenomen met de rioolbeheerder. Dat kan de gemeente of intercommunale zijn, maar ook de drinkwatermaatschappij. Die stuurt dan een keurder.

De expert zal de documenten en foto's controleren en tests uitvoeren om te zien of het stelsel correct is verbonden. De eigenaar krijgt daarna een conformiteitsattest.

Antwerpse binnenstad

Bestuurders mogen in de hele Antwerpse binnenstad niet sneller rijden dan 30 kilometer per uur. Het Antwerpse schepencollege besliste om de huidige zone 30, zowel ten noorden als ten zuiden van het historisch centrum, fors uit te breiden.

Algemeen rookverbod

In de horeca geldt een algemeen rookverbod. Roken op café zal dan enkel nog kunnen in een aparte rookkamer. Het Grondwettelijk Hof schrapte op 15 maart alle uitzonderingen uit de wet op het rookverbod in de horeca.

Meerlingen

Voor koppels die een drieling krijgen wordt de gratis gezinshulp afgeschaft. Tot nu toe konden gezinnen met een meerling kosteloos rekenen op een verzorgster van Kind en Gezin. Voor gezinnen die al een drieling hebben - of twee tweelingen waar 18 maanden of minder tussen zitten - verandert er niets. Maar moeders die na 1 juli bevallen van een meerling, hebben geen recht meer op gratis kinderopvang en poetshulp.

Toch blijft er nog altijd hulp voorzien. Maar die wordt voortaan geleverd door de diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg, in plaats van door Kind en Gezin. De betrokken gezinnen zullen daarvoor bovendien een bijdrage moeten betalen die afhankelijk is van het inkomen. Het maximumtarief is 7,5 euro per uur en de maandfactuur wordt tijdens het eerste jaar na de geboorte afgetopt tot 6 procent van het maandinkomen. Vanaf het tweede levensjaar van de drie- of meerling wordt dat respectievelijk 9 en 12 procent.

Bankgeheim

Het bankgeheim in België wordt versoepeld. De fiscus zal gemakkelijker de rekeningen van vermoedelijke fraudeurs kunnen inkijken. In principe konden belastingcontroleurs al het bankgeheim opheffen, maar wegens een enge interpretatie van de wet gebeurde dat slechts zelden.

Vanaf 1 juli kan het bankgeheim sneller worden opgeheven om een onderzoek in te stellen, maar dan wel op voorwaarde dat er vermoedens zijn van fraude. Dat kan bijvoorbeeld als er sprake is van een buitenlandse bankrekening die niet is aangegeven of als de uiterlijke tekenen van welstand niet in overeenstemming zijn met het inkomen op de aangifte.

De wet voorziet wel in duidelijke procedureregels om misbruik te voorkomen. Bovendien moet de fiscus de potentiële fraudeur 30 dagen op voorhand verwittigen dat zijn rekeningen onderzocht worden. In die periode heeft de verdachte tijd om te bewijzen dat hij niet gefraudeerd heeft.

Daarnaast zullen verdachte fraudeurs en witwassers ook een minnelijke schikking kunnen treffen. Zolang de verdachte fraudeurs nog niet definitief zijn veroordeeld, kunnen ze een deal sluiten met de openbare aanklager. Als ze alle verschuldigde belastingen, intresten en boetes betalen, kunnen ze de strafvordering stopzetten. Op die manier ontlopen ze een celstraf en een mogelijk beroepsverbod.

Sms-diensten

Voor betalende sms-diensten worden strengere regels van kracht. Tot nu toe moesten de sms-diensten zich houden aan een ethische code, maar voortaan gelden er dus bindende regels.

Die bepalen onder meer dat de betrokken bedrijven duidelijk moeten vermelden hoeveel een dienst exact kost. Ook moet de consument kosteloos op de hoogte worden gebracht als hij voor meer dan 10 euro sms'jes krijgt - tot nu toe gold een grens van 25 euro. Verder moet er bij elke sms-dienst een vast telefoonnummer zijn voor eventuele klachten. Tot slot moet in reclame het maximumtarief vermeld worden, dat voor de meeste diensten vastgelegd werd op 2 euro.

Als die regels niet nagekomen worden, kan een hele reeks maatregelen worden genomen, gaande van een waarschuwing tot een boete van 125.000 euro. De regels voorzien ook in de oprichting van een ethische commissie, die klachten zal behandelen.

Bingoautomaten

Nieuwe bingoautomaten in de Belgische cafés moeten uitgerust zijn met een eID-kaartlezer. Met die maatregel moet het spelverbod voor minderjarigen beter gecontroleerd worden. De nieuwe bingoautomaten zullen alleen nog maar functioneren als de elektronische identiteitskaart van een meerderjarige in de kaartlezer is geplaatst. Tegen 1 januari 2015 moeten zelfs alle bingoautomaten in de Belgische cafés uitgerust zijn met zo'n eID-kaartlezer.

De cafébaas zal wel nog over een uitbaterskaart beschikken, waarmee hij ook iemand zonder elektronische identiteitskaart kan laten spelen, bijvoorbeeld een cafébezoeker die zijn identiteitskaart thuis heeft laten liggen.

Van zodra er met de uitbaterskaart wordt gespeeld, verschuift de controle op de meerderjarigheid wel naar de cafébaas. Als blijkt dat de cafébaas met zijn uitbaterskaart minderjarigen laat spelen, riskeert hij niet alleen zijn vergunning te verliezen, maar hangen hem ook een zware boete en een gevangenisstraf boven het hoofd. (Belga/KVDA)

Vrijdag 1 juli begint de tweede helft van het jaar. Dat gaat doorgaans gepaard met enkele belangrijke veranderingen. Dit zijn in ons land de belangrijkste.Zonnepanelen De steun voor zonnepanelen wordt afgebouwd. Installaties van zonnepanelen kleiner dan 250 kilowatt die geïnstalleerd worden na 30 juni, leveren voortaan 300 euro per geproduceerde megawattuur op in plaats van 330 euro. Voor installaties groter dan 250 kilowatt wordt dat 240 euro in plaats van 330 euro. Voor installaties die al in gebruik zijn genomen, verandert er niets. Rioleringen Rioleringen bij nieuwbouw en grote verbouwingen moeten verplicht gekeurd worden, net als de binneninstallatie van het drinkwatercircuit. Om een nieuwe rioleringsaansluiting gekeurd te krijgen zal de eigenaar onder meer over foto's moeten beschikken die zowel binnen als buiten de woning werden gemaakt tijdens de aanleg van de riolering. Ook een rioleringsplan, al dan niet geïntegreerd in een goedgekeurd bouwplan, en facturen waarop de capaciteit van de verschillende onderdelen wordt vermeld, zijn verplicht. Vervolgens moet er contact worden opgenomen met de rioolbeheerder. Dat kan de gemeente of intercommunale zijn, maar ook de drinkwatermaatschappij. Die stuurt dan een keurder. De expert zal de documenten en foto's controleren en tests uitvoeren om te zien of het stelsel correct is verbonden. De eigenaar krijgt daarna een conformiteitsattest. Antwerpse binnenstad Bestuurders mogen in de hele Antwerpse binnenstad niet sneller rijden dan 30 kilometer per uur. Het Antwerpse schepencollege besliste om de huidige zone 30, zowel ten noorden als ten zuiden van het historisch centrum, fors uit te breiden. Algemeen rookverbod In de horeca geldt een algemeen rookverbod. Roken op café zal dan enkel nog kunnen in een aparte rookkamer. Het Grondwettelijk Hof schrapte op 15 maart alle uitzonderingen uit de wet op het rookverbod in de horeca. Meerlingen Voor koppels die een drieling krijgen wordt de gratis gezinshulp afgeschaft. Tot nu toe konden gezinnen met een meerling kosteloos rekenen op een verzorgster van Kind en Gezin. Voor gezinnen die al een drieling hebben - of twee tweelingen waar 18 maanden of minder tussen zitten - verandert er niets. Maar moeders die na 1 juli bevallen van een meerling, hebben geen recht meer op gratis kinderopvang en poetshulp. Toch blijft er nog altijd hulp voorzien. Maar die wordt voortaan geleverd door de diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg, in plaats van door Kind en Gezin. De betrokken gezinnen zullen daarvoor bovendien een bijdrage moeten betalen die afhankelijk is van het inkomen. Het maximumtarief is 7,5 euro per uur en de maandfactuur wordt tijdens het eerste jaar na de geboorte afgetopt tot 6 procent van het maandinkomen. Vanaf het tweede levensjaar van de drie- of meerling wordt dat respectievelijk 9 en 12 procent. Bankgeheim Het bankgeheim in België wordt versoepeld. De fiscus zal gemakkelijker de rekeningen van vermoedelijke fraudeurs kunnen inkijken. In principe konden belastingcontroleurs al het bankgeheim opheffen, maar wegens een enge interpretatie van de wet gebeurde dat slechts zelden. Vanaf 1 juli kan het bankgeheim sneller worden opgeheven om een onderzoek in te stellen, maar dan wel op voorwaarde dat er vermoedens zijn van fraude. Dat kan bijvoorbeeld als er sprake is van een buitenlandse bankrekening die niet is aangegeven of als de uiterlijke tekenen van welstand niet in overeenstemming zijn met het inkomen op de aangifte. De wet voorziet wel in duidelijke procedureregels om misbruik te voorkomen. Bovendien moet de fiscus de potentiële fraudeur 30 dagen op voorhand verwittigen dat zijn rekeningen onderzocht worden. In die periode heeft de verdachte tijd om te bewijzen dat hij niet gefraudeerd heeft. Daarnaast zullen verdachte fraudeurs en witwassers ook een minnelijke schikking kunnen treffen. Zolang de verdachte fraudeurs nog niet definitief zijn veroordeeld, kunnen ze een deal sluiten met de openbare aanklager. Als ze alle verschuldigde belastingen, intresten en boetes betalen, kunnen ze de strafvordering stopzetten. Op die manier ontlopen ze een celstraf en een mogelijk beroepsverbod. Sms-diensten Voor betalende sms-diensten worden strengere regels van kracht. Tot nu toe moesten de sms-diensten zich houden aan een ethische code, maar voortaan gelden er dus bindende regels. Die bepalen onder meer dat de betrokken bedrijven duidelijk moeten vermelden hoeveel een dienst exact kost. Ook moet de consument kosteloos op de hoogte worden gebracht als hij voor meer dan 10 euro sms'jes krijgt - tot nu toe gold een grens van 25 euro. Verder moet er bij elke sms-dienst een vast telefoonnummer zijn voor eventuele klachten. Tot slot moet in reclame het maximumtarief vermeld worden, dat voor de meeste diensten vastgelegd werd op 2 euro. Als die regels niet nagekomen worden, kan een hele reeks maatregelen worden genomen, gaande van een waarschuwing tot een boete van 125.000 euro. De regels voorzien ook in de oprichting van een ethische commissie, die klachten zal behandelen. Bingoautomaten Nieuwe bingoautomaten in de Belgische cafés moeten uitgerust zijn met een eID-kaartlezer. Met die maatregel moet het spelverbod voor minderjarigen beter gecontroleerd worden. De nieuwe bingoautomaten zullen alleen nog maar functioneren als de elektronische identiteitskaart van een meerderjarige in de kaartlezer is geplaatst. Tegen 1 januari 2015 moeten zelfs alle bingoautomaten in de Belgische cafés uitgerust zijn met zo'n eID-kaartlezer. De cafébaas zal wel nog over een uitbaterskaart beschikken, waarmee hij ook iemand zonder elektronische identiteitskaart kan laten spelen, bijvoorbeeld een cafébezoeker die zijn identiteitskaart thuis heeft laten liggen. Van zodra er met de uitbaterskaart wordt gespeeld, verschuift de controle op de meerderjarigheid wel naar de cafébaas. Als blijkt dat de cafébaas met zijn uitbaterskaart minderjarigen laat spelen, riskeert hij niet alleen zijn vergunning te verliezen, maar hangen hem ook een zware boete en een gevangenisstraf boven het hoofd. (Belga/KVDA)