Heeft u een kantoor buiten het Europees Parlement?
...

Gerolf Annemans: 'Ik beschik over 2 kantoren die ik in Brussel huur: één Europees kantoor en één privékantoor, voor een gezamenlijke huurprijs van zo'n 3700 euro per maand, inclusief infrastructuur en exclusief kosten. Eén groot kantoor (3000 euro) is volledig ingericht en uitgerust, het ander is een kleiner kantoor. Op mijn thuisadres is geen kantoor gevestigd.' De adressen geeft Annemans niet vrij. 'Om veiligheidsredenen zal ik verder geen publieke uitleg daarover verstrekken.' Hoe kan de burger dan met Annemans in contact treden? 'Ik ben bereikbaar via het adres van het Europees Parlement waar ook een klein secretariaat is gevestigd. De meeste burgers bereiken mij zoals u mij hebt bereikt: via het internet waar ik langs meer dan drie platformen en ongeveer 22 toegangspoorten bereikbaar ben.'Gerolf Annemans: 'Met de collega's van de ENV-fractie werd afgesproken dat wij ons enkel aan de bestaande en officiële controles zullen onderwerpen en niet aan externe (en bijkomende) privéinitiatieven zullen meewerken. Welk kan ik formeel bevestigen dat op dit stuk in mijn hoofde op geen enkele manier sprake is van persoonlijke verrijking.'Gerolf Annemans: 'Vermits ik voor het eerst verkozen werd is er voor mij nog geen moment 'aan het einde van de rit' geweest, maar voor zover ik momenteel kan nagaan zullen alle bedragen kunnen verantwoord worden. Ik ben overigens niet gekant tegen terugbetaling van niet-verantwoorde kosten.'