'VRT maakt lonen topmanagement bekend'. Dat is de veelbelovende titel van het persbericht dat de VRT maandagmiddag verspreidde 'naar aanleiding van de actuele discussie over de lonen van het topmanagement van de openbare omroep'. Is daarmee die 'actuele discussie' gesloten? Allesbehalve.

De discussie kwam er na een artikel in Knack over een recent arrest van de Raad van State waarin brandhout werd gemaakt van de herhaalde weigering door de VRT om de lonen van haar managers en directieleden bekend te maken. De wetgeving over openbaarheid van bestuur verplicht de VRT als Vlaamse overheidsinstelling nochtans om dat soort gegevens vrij te geven aan elke burger die daar om vraagt. De Raad van State had het over 'een grondrecht' om zulke bestuursdocumenten in te zien.

De argumentatie van de VRT dat het gaat om informatie die te gevoelig is in een sterk concurrerende sector waar de financiële, commerciële en economische belangen groot zijn, werd van tafel geveegd. Ook het argument dat het loon tot de privacy van de managers behoort, werd verworpen.

Paul Lembrechts, BELGA
Paul Lembrechts © BELGA

De raad van bestuur van de VRT heeft nu bepaald dat 'de openbare omroep voortaan het loon van zijn gedelegeerd bestuurder openbaar (zal) maken, alsook de totale loonsom van zijn directiecollege'. De persmededeling vermeldt dat kersvers CEO Paul Lembrechts jaarlijks 247.572 euro bruto verdient en de zes leden van het directiecollege samen 898.415 euro, of gemiddeld 149.735 euro.

Dat is een stap in de richting van openbaarheid van bestuur, maar lang niet voldoende. De VRT beperkt zich namelijk tot de top zeven van het bedrijf én tot de gegevens van één jaar, terwijl de vraag naar de bestuursdocumenten waar de Raad van State over oordeelde, veel ruimer ging dan dat. Op de VRT-website staan, naast de leden van het directiecollege en de CEO, nog zo'n 35 namen van 'beleidsondersteunende diensten en directies', mensen met managementfuncties dus.

De VRT geeft ook de evolutie van die vergoedingen tijdens de voorbije vijf jaar niet. De beperking van het salaris van de CEO tot maximum de vergoeding van de Vlaamse minister-president kwam er pas in 2013. Het is dus interessant om te weten hoe die lonen geëvolueerd zijn van pakweg 2010 tot vandaag en wat vorige CEO's als Leo Hellemans, Willy Wijnants, Sandra De Preter, Piet Van Roe en hun managementteams en directieleden verdienden. Misschien kan die informatie de geruchten ontkrachten over een ongehoord grote loonspanning tussen top en basis binnen de VRT?

Ander interessant aspect is of er wel gelijke verloning van mannen en vrouwen bestaat. Die vraag leeft blijkbaar ook binnen de VRT zelf. Een paar dagen geleden postte Terzake-anker Kathleen Cools op haar Facebookpagina een clipje waarin actrice Robin Wright uitlegt hoe ze hetzelfde loon had geëist én gekregen als haar tegenspeler Kevin Spacey inHouse of cards. Cools noteerde daar bij: 'I love her! En vooral: sounds familiar. Very. Helaas.'

De VRT heeft nog een viertal dagen de tijd om te antwoorden op de formele vraag die Knack op 13 mei stelde: Gelieve ons afschrift te bezorgen van alle bestuursdocumenten over de salarissen en vergoedingen van zowel de huidige VRT-personeelsleden met managementfunctie en leden van het directiecollege en bij de beleidsondersteunende diensten en directies (zoals vermeld en opgesomd op de website van de VRT) als van de personeelsleden die in de periode 2010-2015 die functies uitoefenden. Deze vraag is gebaseerd op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur. We verwijzen hierbij ook uitdrukkelijk naar het recente arrest van de Raad van State (2 mei 2016) dat de eerdere weigering tot openbaarmaking van die salarissen en vergoedingen van VRT-personeel met managementfunctie, vernietigde en de bij die weigering aangehaalde motieven van zowel de VRT als de beroepsinstantie als onwettig beoordeelde.

'VRT maakt lonen topmanagement bekend'. Dat is de veelbelovende titel van het persbericht dat de VRT maandagmiddag verspreidde 'naar aanleiding van de actuele discussie over de lonen van het topmanagement van de openbare omroep'. Is daarmee die 'actuele discussie' gesloten? Allesbehalve.De discussie kwam er na een artikel in Knack over een recent arrest van de Raad van State waarin brandhout werd gemaakt van de herhaalde weigering door de VRT om de lonen van haar managers en directieleden bekend te maken. De wetgeving over openbaarheid van bestuur verplicht de VRT als Vlaamse overheidsinstelling nochtans om dat soort gegevens vrij te geven aan elke burger die daar om vraagt. De Raad van State had het over 'een grondrecht' om zulke bestuursdocumenten in te zien. De argumentatie van de VRT dat het gaat om informatie die te gevoelig is in een sterk concurrerende sector waar de financiële, commerciële en economische belangen groot zijn, werd van tafel geveegd. Ook het argument dat het loon tot de privacy van de managers behoort, werd verworpen.De raad van bestuur van de VRT heeft nu bepaald dat 'de openbare omroep voortaan het loon van zijn gedelegeerd bestuurder openbaar (zal) maken, alsook de totale loonsom van zijn directiecollege'. De persmededeling vermeldt dat kersvers CEO Paul Lembrechts jaarlijks 247.572 euro bruto verdient en de zes leden van het directiecollege samen 898.415 euro, of gemiddeld 149.735 euro.Dat is een stap in de richting van openbaarheid van bestuur, maar lang niet voldoende. De VRT beperkt zich namelijk tot de top zeven van het bedrijf én tot de gegevens van één jaar, terwijl de vraag naar de bestuursdocumenten waar de Raad van State over oordeelde, veel ruimer ging dan dat. Op de VRT-website staan, naast de leden van het directiecollege en de CEO, nog zo'n 35 namen van 'beleidsondersteunende diensten en directies', mensen met managementfuncties dus. De VRT geeft ook de evolutie van die vergoedingen tijdens de voorbije vijf jaar niet. De beperking van het salaris van de CEO tot maximum de vergoeding van de Vlaamse minister-president kwam er pas in 2013. Het is dus interessant om te weten hoe die lonen geëvolueerd zijn van pakweg 2010 tot vandaag en wat vorige CEO's als Leo Hellemans, Willy Wijnants, Sandra De Preter, Piet Van Roe en hun managementteams en directieleden verdienden. Misschien kan die informatie de geruchten ontkrachten over een ongehoord grote loonspanning tussen top en basis binnen de VRT? Ander interessant aspect is of er wel gelijke verloning van mannen en vrouwen bestaat. Die vraag leeft blijkbaar ook binnen de VRT zelf. Een paar dagen geleden postte Terzake-anker Kathleen Cools op haar Facebookpagina een clipje waarin actrice Robin Wright uitlegt hoe ze hetzelfde loon had geëist én gekregen als haar tegenspeler Kevin Spacey inHouse of cards. Cools noteerde daar bij: 'I love her! En vooral: sounds familiar. Very. Helaas.'De VRT heeft nog een viertal dagen de tijd om te antwoorden op de formele vraag die Knack op 13 mei stelde: Gelieve ons afschrift te bezorgen van alle bestuursdocumenten over de salarissen en vergoedingen van zowel de huidige VRT-personeelsleden met managementfunctie en leden van het directiecollege en bij de beleidsondersteunende diensten en directies (zoals vermeld en opgesomd op de website van de VRT) als van de personeelsleden die in de periode 2010-2015 die functies uitoefenden. Deze vraag is gebaseerd op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur. We verwijzen hierbij ook uitdrukkelijk naar het recente arrest van de Raad van State (2 mei 2016) dat de eerdere weigering tot openbaarmaking van die salarissen en vergoedingen van VRT-personeel met managementfunctie, vernietigde en de bij die weigering aangehaalde motieven van zowel de VRT als de beroepsinstantie als onwettig beoordeelde.