Het Volkswagenschandaal is nog geen maand oud of de Europese lidstaten zijn al vergeten hoe geschandaliseerd hun burgers waren door het bedrog dat de automobouwer pleegde en de gevolgen daarvan op de volksgezondheid. Eergisteren bepaalden de lidstaten de nieuwe uitstoottests voor auto's. Die zouden reële rijomstandigheden nabootsen, maar kregen zo'n ruime marges toebedeeld dat de resultaten opnieuw niets meer met de realiteit te maken hebben. Het bedrog van de automobielsector wordt vervangen door het bedrog van de regeringen van de lidstaten.

Hoewel nationale politici hun handen weer in Europese onschuld zullen wassen, ligt de verantwoordelijkheid wel degelijk bij hen. Die verantwoordelijkheid willen de bevoegde ministers in België liever niet opnemen, want zoals bleek uit het VRT-journaal weigerden ze elke commentaar.

Dieselgate: 'Makke houding van ons land bedreigt tegelijk concurrentiepositie en volksgezondheid'

Dat een beslissing van dergelijk belang voor de volksgezondheid werd genomen door ambtenaren in duistere coulissen, is op zich al een gigantisch probleem voor de democratie. Dat die ambtenaren bovendien nog een passieve rol speelden in het proces is hemeltergend.

Het officieel Belgische standpunt, zoals dat verwoord werd in een brief van 20 oktober van minister voor economie Kris Peeters aan Europees commissaris Elzbieta Bienkowska blinkt uit in vaagheid, want de nieuwe autotests moeten zich binnen een "ambitieus en realistisch kader" situeren. In de Belgische position paper voor het ambtenarencomité waarin de nieuwe testprocedure werd vastgelegd, blijkt dat ons land het voorstel van de Commissie wilde volgen. Hoewel het Europees parlement een veel strengere testprocedure had gevraagd die sneller in voege zou treden, was het voorstel van de Commissie alvast beter dan het resultaat waarop de lidstaten zijn geland.

De position paper verduidelijkt verder dat België een marge wilde toestaan voor de auto-industrie maar niet hoe groot die marge dan wel mocht zijn. Dat opent wagenwijd de deur naar een akkoord dat om het even welke afwijking op de testprocedure toelaat. En dat is precies wat er gebeurd is. België heeft op de vergadering dan ook het zwaktebod van de andere lidstaten geslikt en zich niet eens gehouden aan het voorstel van de Europese Commissie. Laat staan dat ons land de striktere voorstellen van het Europees parlement zou gevolg hebben.

'Nergens in Europa happen burgers meer ozon en fijn stof. Bij ons rijden het grootste aantal dieselwagens van heel Europa rond.'

Nochtans was de enige juiste houding die ons land had kunnen aannemen de totale verwerping van het akkoord, net zoals Nederland dat heeft gedaan. Waarom? Zoals in Nederland kleurt de kaart voor luchtverontreiniging ook boven ons land donkerrood. Wij leven in een hot spot van de meest vervuilde lucht in de hele Unie. Nergens in Europa happen burgers meer ozon en fijn stof. Bij ons rijden het grootste aantal dieselwagens van heel Europa rond. Tegen ons land lopen er daarom ingebrekestellingen omdat we de Europese doelstellingen voor uitstoot en luchtkwaliteit niet halen.

België riskeert strenge boetes opgelegd te krijgen omdat we er maar niet in slagen de belabberde luchtkwaliteit onder controle te krijgen. Wij hebben er dus alle belang bij om de allerstrengste uitstootnormen te eisen. Maar ons land doet net het tegenovergestelde en volgt gedwee andere lidstaten die de belangen van hun auto-industrie hoger inschatten dan de volksgezondheid.

'De visie van Kris Peeters op tewerkstelling schiet tekort. Want precies door de teugels te vieren voor de autoconstructeurs zullen ze aangespannen moeten worden voor andere economische sectoren.'

Uiteraard zal de komende dagen het argument van de tewerkstelling op tafel komen. Eerder verwees de bevoegde minister Kris Peeters daar al naar. In de automobielsector werken heel wat mensen en er moet voor gezorgd worden dat zij niet het slachtoffer worden van Dieselgate. Vandaar dat Peeters in zijn brief aan Europees commissaris Bienkowska ook het woord 'realistisch' in de mond nam. Maar die visie op tewerkstelling schiet tekort. Want precies door de teugels te vieren voor de autoconstructeurs zullen ze aangespannen moeten worden voor andere economische sectoren. Door de Europese richtlijn met nationale uitstootplafonds voor vervuilende stoffen, beschikt ons land maar over een beperkte milieugebruiksruimte. Als je binnen die ruimte meer speling geeft aan de uitstoot van het wagenpark, ben je verplicht meer beperkingen op te leggen aan andere industriële sectoren om de Europese normen te halen.

Misprijzen

Het ontbreken van strenge Europese normen voor de auto-industrie verplicht onze sterk vervuilde regio dus om strengere normen op te leggen aan de eigen industrie. Dat betekent dat deze regering de concurrentiepositie van ons land in gevaar brengt, andere sectoren op kosten jaagt en daarmee ook de tewerkstelling in ons land ernstig bedreigt.

De makke houding die ons land in dit dossier heeft aangenomen, is schandelijk, bedreigt de concurrentiepositie van ons land, maar toont vooral misprijzen voor de bezorgdheid van burgers die nu al geconfronteerd worden met de slechtste luchtkwaliteit in heel Europa en een totaal gebrek aan bekommernis voor de volksgezondheid. Onze regeringen hebben de komende dagen heel wat uit te leggen aan de bevolking.

Het Volkswagenschandaal is nog geen maand oud of de Europese lidstaten zijn al vergeten hoe geschandaliseerd hun burgers waren door het bedrog dat de automobouwer pleegde en de gevolgen daarvan op de volksgezondheid. Eergisteren bepaalden de lidstaten de nieuwe uitstoottests voor auto's. Die zouden reële rijomstandigheden nabootsen, maar kregen zo'n ruime marges toebedeeld dat de resultaten opnieuw niets meer met de realiteit te maken hebben. Het bedrog van de automobielsector wordt vervangen door het bedrog van de regeringen van de lidstaten.Hoewel nationale politici hun handen weer in Europese onschuld zullen wassen, ligt de verantwoordelijkheid wel degelijk bij hen. Die verantwoordelijkheid willen de bevoegde ministers in België liever niet opnemen, want zoals bleek uit het VRT-journaal weigerden ze elke commentaar.Dat een beslissing van dergelijk belang voor de volksgezondheid werd genomen door ambtenaren in duistere coulissen, is op zich al een gigantisch probleem voor de democratie. Dat die ambtenaren bovendien nog een passieve rol speelden in het proces is hemeltergend. Het officieel Belgische standpunt, zoals dat verwoord werd in een brief van 20 oktober van minister voor economie Kris Peeters aan Europees commissaris Elzbieta Bienkowska blinkt uit in vaagheid, want de nieuwe autotests moeten zich binnen een "ambitieus en realistisch kader" situeren. In de Belgische position paper voor het ambtenarencomité waarin de nieuwe testprocedure werd vastgelegd, blijkt dat ons land het voorstel van de Commissie wilde volgen. Hoewel het Europees parlement een veel strengere testprocedure had gevraagd die sneller in voege zou treden, was het voorstel van de Commissie alvast beter dan het resultaat waarop de lidstaten zijn geland. De position paper verduidelijkt verder dat België een marge wilde toestaan voor de auto-industrie maar niet hoe groot die marge dan wel mocht zijn. Dat opent wagenwijd de deur naar een akkoord dat om het even welke afwijking op de testprocedure toelaat. En dat is precies wat er gebeurd is. België heeft op de vergadering dan ook het zwaktebod van de andere lidstaten geslikt en zich niet eens gehouden aan het voorstel van de Europese Commissie. Laat staan dat ons land de striktere voorstellen van het Europees parlement zou gevolg hebben.Nochtans was de enige juiste houding die ons land had kunnen aannemen de totale verwerping van het akkoord, net zoals Nederland dat heeft gedaan. Waarom? Zoals in Nederland kleurt de kaart voor luchtverontreiniging ook boven ons land donkerrood. Wij leven in een hot spot van de meest vervuilde lucht in de hele Unie. Nergens in Europa happen burgers meer ozon en fijn stof. Bij ons rijden het grootste aantal dieselwagens van heel Europa rond. Tegen ons land lopen er daarom ingebrekestellingen omdat we de Europese doelstellingen voor uitstoot en luchtkwaliteit niet halen. België riskeert strenge boetes opgelegd te krijgen omdat we er maar niet in slagen de belabberde luchtkwaliteit onder controle te krijgen. Wij hebben er dus alle belang bij om de allerstrengste uitstootnormen te eisen. Maar ons land doet net het tegenovergestelde en volgt gedwee andere lidstaten die de belangen van hun auto-industrie hoger inschatten dan de volksgezondheid.Uiteraard zal de komende dagen het argument van de tewerkstelling op tafel komen. Eerder verwees de bevoegde minister Kris Peeters daar al naar. In de automobielsector werken heel wat mensen en er moet voor gezorgd worden dat zij niet het slachtoffer worden van Dieselgate. Vandaar dat Peeters in zijn brief aan Europees commissaris Bienkowska ook het woord 'realistisch' in de mond nam. Maar die visie op tewerkstelling schiet tekort. Want precies door de teugels te vieren voor de autoconstructeurs zullen ze aangespannen moeten worden voor andere economische sectoren. Door de Europese richtlijn met nationale uitstootplafonds voor vervuilende stoffen, beschikt ons land maar over een beperkte milieugebruiksruimte. Als je binnen die ruimte meer speling geeft aan de uitstoot van het wagenpark, ben je verplicht meer beperkingen op te leggen aan andere industriële sectoren om de Europese normen te halen. Het ontbreken van strenge Europese normen voor de auto-industrie verplicht onze sterk vervuilde regio dus om strengere normen op te leggen aan de eigen industrie. Dat betekent dat deze regering de concurrentiepositie van ons land in gevaar brengt, andere sectoren op kosten jaagt en daarmee ook de tewerkstelling in ons land ernstig bedreigt.De makke houding die ons land in dit dossier heeft aangenomen, is schandelijk, bedreigt de concurrentiepositie van ons land, maar toont vooral misprijzen voor de bezorgdheid van burgers die nu al geconfronteerd worden met de slechtste luchtkwaliteit in heel Europa en een totaal gebrek aan bekommernis voor de volksgezondheid. Onze regeringen hebben de komende dagen heel wat uit te leggen aan de bevolking.