Een publiek debat over de huidige begrotingsregels in de Europese Unie. Dat is wat de Europese Commissie voor ogen heeft. De huidige regels, vastgelegd in het Stabiliteits- en Groeipact, zijn volgens regeringen en experten te complex geworden.

Een heet hangijzer in die discussie zijn de groene investeringen. Die zijn meer dan welkom voor Commissievoorzitter Ursula von der Leyen, die van de Green Deal haar paradepaardje heeft gemaakt.

Maar Europa klimaatneutraal maken tegen 2050 kost geld. Daarom dat al langer gewag wordt gemaakt van soepelere begrotingsregels voor lidstaten die fors investeren in groene projecten. De achterliggende gedachte is dat de Commissie zich mild zou opstellen tegenover groene investeringen die ervoor zouden zorgen dat de nationale begroting in de rode cijfers duikt.

De speculatie over een mogelijke versoepeling stuitte echter meteen op weerstand. Volgens de Europese nieuwswebsite Politico kwamen twaalf landen halfweg januari samen om zich te beraden over de kwestie. Zij vrezen te lakse en nog complexere begrotingsregels door de groene uitzonderingen.

België maakt geen deel uit van die groep sceptici, aldus Politico. Buurlanden Nederland en Duitsland wel. Hoe dan ook heeft Vlaamse minister van Begroting Matthias Diependaele (N-VA) woensdagochtend ook zijn voorbehoud uitgedrukt tegenover de groene flexibiliteit. 'Toelaten om deze projecten buiten de begrotingsregels te houden, zou kunnen uitdraaien op een structurele verslechtering van de overheidsfinanciën en een fundamentele ondergraving van de geloofwaardigheid van de begrotingsregels zelf', antwoordde Diependaele in het Vlaams Parlement op een vraag van Peter Van Rompuy (CD&V).

Oosterweel

De N-VA-minister geeft toe dat de definiëring van groene projecten verre van rond is, maar hij waarschuwt wel voor een te brede afbakening. 'Als Europa die richting uitgaat, kan het de boeken toedoen. Dan hebben we geen begrotingsregels meer.'

De vergelijking met de investeringen in het Oosterweelproject, die ook buiten de Vlaamse begroting worden gehouden, wuift Diependaele weg. 'Oosterweel wordt algemeen erkend als een eenmalige, hoogst uitzonderlijke investering met groot macro-economisch belang voor heel West-Europa en met aanzienlijke terugverdieneffecten op basis van een financieel model.'

De Vlaamse regering-Jambon heeft zich voorgenomen om vanaf 2021 de Vlaamse begroting in evenwicht te hebben.

Een publiek debat over de huidige begrotingsregels in de Europese Unie. Dat is wat de Europese Commissie voor ogen heeft. De huidige regels, vastgelegd in het Stabiliteits- en Groeipact, zijn volgens regeringen en experten te complex geworden. Een heet hangijzer in die discussie zijn de groene investeringen. Die zijn meer dan welkom voor Commissievoorzitter Ursula von der Leyen, die van de Green Deal haar paradepaardje heeft gemaakt. Maar Europa klimaatneutraal maken tegen 2050 kost geld. Daarom dat al langer gewag wordt gemaakt van soepelere begrotingsregels voor lidstaten die fors investeren in groene projecten. De achterliggende gedachte is dat de Commissie zich mild zou opstellen tegenover groene investeringen die ervoor zouden zorgen dat de nationale begroting in de rode cijfers duikt. De speculatie over een mogelijke versoepeling stuitte echter meteen op weerstand. Volgens de Europese nieuwswebsite Politico kwamen twaalf landen halfweg januari samen om zich te beraden over de kwestie. Zij vrezen te lakse en nog complexere begrotingsregels door de groene uitzonderingen.België maakt geen deel uit van die groep sceptici, aldus Politico. Buurlanden Nederland en Duitsland wel. Hoe dan ook heeft Vlaamse minister van Begroting Matthias Diependaele (N-VA) woensdagochtend ook zijn voorbehoud uitgedrukt tegenover de groene flexibiliteit. 'Toelaten om deze projecten buiten de begrotingsregels te houden, zou kunnen uitdraaien op een structurele verslechtering van de overheidsfinanciën en een fundamentele ondergraving van de geloofwaardigheid van de begrotingsregels zelf', antwoordde Diependaele in het Vlaams Parlement op een vraag van Peter Van Rompuy (CD&V). De N-VA-minister geeft toe dat de definiëring van groene projecten verre van rond is, maar hij waarschuwt wel voor een te brede afbakening. 'Als Europa die richting uitgaat, kan het de boeken toedoen. Dan hebben we geen begrotingsregels meer.'De vergelijking met de investeringen in het Oosterweelproject, die ook buiten de Vlaamse begroting worden gehouden, wuift Diependaele weg. 'Oosterweel wordt algemeen erkend als een eenmalige, hoogst uitzonderlijke investering met groot macro-economisch belang voor heel West-Europa en met aanzienlijke terugverdieneffecten op basis van een financieel model.'De Vlaamse regering-Jambon heeft zich voorgenomen om vanaf 2021 de Vlaamse begroting in evenwicht te hebben.