Volgens de jury krijgt Holvoet-Hanssen de erkenning, die louter symbolisch van aard is, omwille van "de ongedwongen en anarchistische manier waarop hij met taal en taalgebruik omgaat". De Arkprijs werd in 1951 in het leven geroepen door Herman Teirlinck en de redactie van zijn Nieuw Vlaams Tijdschrift (NVT). Bij de eerste edities ging de bekroning nog voornamelijk naar auteurs, maar intussen kregen ook onder meer Marleen Temmerman, Wannes Van de Velde en Leo Apostel de prijs al eens uitgereikt. Op de erelijst volgt Holvoet-Hanssen UCL-econoom en-filosoof Philippe Van Parijs op. Het 30-tal juryleden van het comité dat de Arkprijs sinds de teloorgang van het NVT in ere houdt, oordeelde dat Holvoet-Hanssen de prijs verdient omwille van de vrijheid die hij zichzelf aanmeet in zijn werk. Zo verkreeg hij tijdens zijn stadsdichterschap van Antwerpen (2010-2011) een volledige vrijgeleide van het stadsbestuur om die functie naar eigen goeddunken in te vullen. "Hij is er op die manier in geslaagd ook de gewone mens mee in zijn verhalen te betrekken en zelfs de havensteden Antwerpen en Oostende beter met elkaar te verbinden", zegt journalist en mede-organisator Lukas De Vos. (COR 360)

Volgens de jury krijgt Holvoet-Hanssen de erkenning, die louter symbolisch van aard is, omwille van "de ongedwongen en anarchistische manier waarop hij met taal en taalgebruik omgaat". De Arkprijs werd in 1951 in het leven geroepen door Herman Teirlinck en de redactie van zijn Nieuw Vlaams Tijdschrift (NVT). Bij de eerste edities ging de bekroning nog voornamelijk naar auteurs, maar intussen kregen ook onder meer Marleen Temmerman, Wannes Van de Velde en Leo Apostel de prijs al eens uitgereikt. Op de erelijst volgt Holvoet-Hanssen UCL-econoom en-filosoof Philippe Van Parijs op. Het 30-tal juryleden van het comité dat de Arkprijs sinds de teloorgang van het NVT in ere houdt, oordeelde dat Holvoet-Hanssen de prijs verdient omwille van de vrijheid die hij zichzelf aanmeet in zijn werk. Zo verkreeg hij tijdens zijn stadsdichterschap van Antwerpen (2010-2011) een volledige vrijgeleide van het stadsbestuur om die functie naar eigen goeddunken in te vullen. "Hij is er op die manier in geslaagd ook de gewone mens mee in zijn verhalen te betrekken en zelfs de havensteden Antwerpen en Oostende beter met elkaar te verbinden", zegt journalist en mede-organisator Lukas De Vos. (COR 360)