In de interviews belooft hij de nodige middelen om de slachtoffers bij te staan. Maar tegelijk waarschuwt hij dat het anderhalf à twee jaar zal duren voordat de huizen heropgebouwd zijn. Di Rupo is ook gekant tegen een parlementaire onderzoekscommissie naar de ramp.

'De situatie ter plaatse is zeer complex. In Pepinster of in Trooz is er geen administratie meer, geen diensten, geen telefoon, geen computers,.. We zullen heel wat families die nu nog op hotel of bij familie logeren moeten herhuisvesten...We moeten oplossingen vinden, want de heropbouw zal minstens anderhalf tot zelfs twee jaar duren', zegt Di Rupo in de kranten L'Echo en Le Soir.

Zo'n zeven procent van de oppervlakte van Wallonië ligt in overstromingsgebied, luidt het nog. In verband met de hulpverlening wijst Di Rupo erop dat zowel het leger, de civiele bescherming als het nationale crisiscentrum in actie zijn geschoten. 'We werken aan de fiscale aftrek voor giften die bedrijven en burgers doen via het Rampenfonds. We werken aan een vermindering van de btw voor restauratie en heropbouw', klinkt het nog. 'Alle contacten die ik in dit stadium had met federaal premier Alexander De Croo, hadden effect.'

Kan het federale niveau tussenbeide komen? 'Misschien minder met geld, maar wel door goede voorwaarden te creëren om financiële middelen vrij te maken', zegt Di Rupo, die ook contact gaat opnemen met de Europese Investeringsbank.

Hoeveel de heropbouw zal kosten, blijft nog koffiedik kijken, maar het gaat zeker om astronomische bedragen. De Waalse minister-president meent dat Wallonië financieel de leiding moet nemen en 'op eigen benen moet staan'. 'Ik pleit bij iedereen die bezig is met (institutionele, red.) hervormingen, om goed te begrijpen dat we nood hebben aan een Brussels gewest in uitstekende gezondheid en aan een Wallonië dat over de nodige middelen beschikt voor zijn uitstraling, ook op internationaal vlak.'

Tot slot sprak Di Rupo zich uit tegen een parlementaire onderzoekscommissie naar de ramp. 'Wat kan zo een commissie doen, behalve het juridische onderzoek in het gedrang brengen?', vindt hij. 'Laten we de derde macht haar werk doen en het resultaat afwachten.'

In de interviews belooft hij de nodige middelen om de slachtoffers bij te staan. Maar tegelijk waarschuwt hij dat het anderhalf à twee jaar zal duren voordat de huizen heropgebouwd zijn. Di Rupo is ook gekant tegen een parlementaire onderzoekscommissie naar de ramp.'De situatie ter plaatse is zeer complex. In Pepinster of in Trooz is er geen administratie meer, geen diensten, geen telefoon, geen computers,.. We zullen heel wat families die nu nog op hotel of bij familie logeren moeten herhuisvesten...We moeten oplossingen vinden, want de heropbouw zal minstens anderhalf tot zelfs twee jaar duren', zegt Di Rupo in de kranten L'Echo en Le Soir. Zo'n zeven procent van de oppervlakte van Wallonië ligt in overstromingsgebied, luidt het nog. In verband met de hulpverlening wijst Di Rupo erop dat zowel het leger, de civiele bescherming als het nationale crisiscentrum in actie zijn geschoten. 'We werken aan de fiscale aftrek voor giften die bedrijven en burgers doen via het Rampenfonds. We werken aan een vermindering van de btw voor restauratie en heropbouw', klinkt het nog. 'Alle contacten die ik in dit stadium had met federaal premier Alexander De Croo, hadden effect.' Kan het federale niveau tussenbeide komen? 'Misschien minder met geld, maar wel door goede voorwaarden te creëren om financiële middelen vrij te maken', zegt Di Rupo, die ook contact gaat opnemen met de Europese Investeringsbank. Hoeveel de heropbouw zal kosten, blijft nog koffiedik kijken, maar het gaat zeker om astronomische bedragen. De Waalse minister-president meent dat Wallonië financieel de leiding moet nemen en 'op eigen benen moet staan'. 'Ik pleit bij iedereen die bezig is met (institutionele, red.) hervormingen, om goed te begrijpen dat we nood hebben aan een Brussels gewest in uitstekende gezondheid en aan een Wallonië dat over de nodige middelen beschikt voor zijn uitstraling, ook op internationaal vlak.'Tot slot sprak Di Rupo zich uit tegen een parlementaire onderzoekscommissie naar de ramp. 'Wat kan zo een commissie doen, behalve het juridische onderzoek in het gedrang brengen?', vindt hij. 'Laten we de derde macht haar werk doen en het resultaat afwachten.'