De federale regering heeft de sociale partners huiswaarts gestuurd met een reeks van twaalf vragen over de harmonisering van de statuten van arbeiders en bedienden. "Het zijn twaalf goede vragen. De antwoorden erop kunnen tot een compromis leiden", zei VBO-topman Pieter Timmermans na het overleg aan de Lambermont, de residentie van premier Elio Di Rupo (PS). Een voorstel voor een eenheidsstatuut is er dus nog niet.

Concreet zullen werkgevers en vakbonden, verenigd in de Groep van Tien, de komende dagen en weken op zoek gaan naar de gevraagde antwoorden. Bij dat overleg krijgen minister van Werk Monica De Coninck (SP.A)a) en de kabinetschef van de premier "een faciliterende rol". Op regelmatige tijdstippen - een eerste keer volgende donderdag - wordt er verslag uitgebracht aan Di Rupo en de kern. "De regering heeft een reeks vragen overgemaakt aan de sociale partners. De antwoorden op die vragen moeten helpen om de standpunten dichter bij elkaar te brengen", zei Di Rupo na de vergadering aan de pers. De regering heeft daarmee de sociale partners een nieuwe aanzet gegeven tot onderhandelen, klonk het.

Deadline

"De verdeeldheid in het dossier mag niemand ontslaan van zijn verantwoordelijkheid om tot een evenwichtige oplossing te komen", aldus nog de premier. Centraal in die oplossing staan voor hem "bescherming van de werknemers, vooral de zwakste, behoud van jobs en de competitiviteit van de ondernemingen". "Dit dossier bevat meerdere puzzelstukken die op verschillende manieren vorm kunnen krijgen om in een puzzelkader te passen", zei minister De Coninck op haar beurt. Ze zei te hopen dat "de sociale partners in een constructieve en creatieve dialoog ideeën kunnen aanreiken om globaal tot een oplossing te komen tegen 8 juli".

Die dag verstrijkt de deadline die het Grondwettelijk Hof stelde om twee discriminaties tussen arbeiders en bedienden (de carensdag en de opzegtermijnen) weg te werken. Als er tegen dan geen oplossing is, dreigen duizenden rechtszaken, waarschuwde de christelijke vakbond ACV eerder al. Ook Di Rupo verwees naar de mogelijke juridische chaos: "We moeten vermijden dat de afwezigheid van onderhandelingen (over het eenheidsstatuut) zou eindigen voor de rechtbanken en hoven."

Groep van Tien gaat opnieuw praten 'met wil om te landen'

De sociale partners lieten na de vergadering verstaan dat ze opnieuw gaan praten over het "extreem complexe dossier", met "de wil om te landen", aldus Pierre Alain De Smedt, VBO-voorzitter en voorzitter van de Groep van Tien. Alleen bij de socialistische vakbond werd de boot wat afgehouden.

"Er is een oproep van de Groep van Tien, maar we gaan eerst onze achterban consulteren", aldus ABVV-voorzitter Rudy De Leeuw. In een persbericht had de vakbond het nadien wel over "de nodige antwoorden geven (...) ten einde de onderhandelingen met de sociale gesprekspartners voor te bereiden".

"We gaan met open vizier terug aan tafel zitten", stelde nationaal secretaris van ACV Mathieu Verjans. "We gaan voor een oplossing waarin de werknemers globaal een beter statuut hebben."

"De regering legt de bal terug in het kamp van de sociale partners. Het is een goede zaak dat het sociaal overleg daar plaatsvindt waar het thuishoort", luidde de commentaar van ACLVB-voorzitter Jan Vercamst. "De liberale vakbond zal in de laatste rechte lijn naar de deadline van 8 juli ten volle zijn verantwoordelijkheid opnemen."

"De twaalf vragen bakenen af waarover het moet gaan", aldus Karel Van Eetvelt, gedelegeerd bestuurder van ondernemersorganisatie Unizo. "We hebben nog een maand de tijd om tot een oplossing te komen." Van Eetvelt hoopt dat "in alle rust en sereniteit" te kunnen doen.

Vakbonden vragen engagementen op korte termijn

Concreet zullen werkgevers en vakbonden, verenigd in de Groep van Tien, de komende dagen en weken op zoek gaan naar de gevraagde antwoorden. Bij dat overleg krijgen minister van Werk Monica De Coninck en Yasmine Kherbache, de kabinetschef van de premier, "een faciliterende rol". Op regelmatige tijdstippen - een eerste keer volgende donderdag - wordt er verslag uitgebracht aan Di Rupo en de kern. Aangezien er nog amper een maand rest, is de kans reëel dat in eerste instantie de carensdag en de opzegtermijnen worden aangepakt. Aan vakbondszijde wordt wel gepleit voor minstens "engagementen op korte termijn" om ook de andere discriminaties aan te pakken.

De federale regering heeft de sociale partners huiswaarts gestuurd met een reeks van twaalf vragen over de harmonisering van de statuten van arbeiders en bedienden. "Het zijn twaalf goede vragen. De antwoorden erop kunnen tot een compromis leiden", zei VBO-topman Pieter Timmermans na het overleg aan de Lambermont, de residentie van premier Elio Di Rupo (PS). Een voorstel voor een eenheidsstatuut is er dus nog niet. Concreet zullen werkgevers en vakbonden, verenigd in de Groep van Tien, de komende dagen en weken op zoek gaan naar de gevraagde antwoorden. Bij dat overleg krijgen minister van Werk Monica De Coninck (SP.A)a) en de kabinetschef van de premier "een faciliterende rol". Op regelmatige tijdstippen - een eerste keer volgende donderdag - wordt er verslag uitgebracht aan Di Rupo en de kern. "De regering heeft een reeks vragen overgemaakt aan de sociale partners. De antwoorden op die vragen moeten helpen om de standpunten dichter bij elkaar te brengen", zei Di Rupo na de vergadering aan de pers. De regering heeft daarmee de sociale partners een nieuwe aanzet gegeven tot onderhandelen, klonk het. Deadline"De verdeeldheid in het dossier mag niemand ontslaan van zijn verantwoordelijkheid om tot een evenwichtige oplossing te komen", aldus nog de premier. Centraal in die oplossing staan voor hem "bescherming van de werknemers, vooral de zwakste, behoud van jobs en de competitiviteit van de ondernemingen". "Dit dossier bevat meerdere puzzelstukken die op verschillende manieren vorm kunnen krijgen om in een puzzelkader te passen", zei minister De Coninck op haar beurt. Ze zei te hopen dat "de sociale partners in een constructieve en creatieve dialoog ideeën kunnen aanreiken om globaal tot een oplossing te komen tegen 8 juli". Die dag verstrijkt de deadline die het Grondwettelijk Hof stelde om twee discriminaties tussen arbeiders en bedienden (de carensdag en de opzegtermijnen) weg te werken. Als er tegen dan geen oplossing is, dreigen duizenden rechtszaken, waarschuwde de christelijke vakbond ACV eerder al. Ook Di Rupo verwees naar de mogelijke juridische chaos: "We moeten vermijden dat de afwezigheid van onderhandelingen (over het eenheidsstatuut) zou eindigen voor de rechtbanken en hoven." Groep van Tien gaat opnieuw praten 'met wil om te landen'De sociale partners lieten na de vergadering verstaan dat ze opnieuw gaan praten over het "extreem complexe dossier", met "de wil om te landen", aldus Pierre Alain De Smedt, VBO-voorzitter en voorzitter van de Groep van Tien. Alleen bij de socialistische vakbond werd de boot wat afgehouden. "Er is een oproep van de Groep van Tien, maar we gaan eerst onze achterban consulteren", aldus ABVV-voorzitter Rudy De Leeuw. In een persbericht had de vakbond het nadien wel over "de nodige antwoorden geven (...) ten einde de onderhandelingen met de sociale gesprekspartners voor te bereiden". "We gaan met open vizier terug aan tafel zitten", stelde nationaal secretaris van ACV Mathieu Verjans. "We gaan voor een oplossing waarin de werknemers globaal een beter statuut hebben." "De regering legt de bal terug in het kamp van de sociale partners. Het is een goede zaak dat het sociaal overleg daar plaatsvindt waar het thuishoort", luidde de commentaar van ACLVB-voorzitter Jan Vercamst. "De liberale vakbond zal in de laatste rechte lijn naar de deadline van 8 juli ten volle zijn verantwoordelijkheid opnemen." "De twaalf vragen bakenen af waarover het moet gaan", aldus Karel Van Eetvelt, gedelegeerd bestuurder van ondernemersorganisatie Unizo. "We hebben nog een maand de tijd om tot een oplossing te komen." Van Eetvelt hoopt dat "in alle rust en sereniteit" te kunnen doen. Vakbonden vragen engagementen op korte termijnConcreet zullen werkgevers en vakbonden, verenigd in de Groep van Tien, de komende dagen en weken op zoek gaan naar de gevraagde antwoorden. Bij dat overleg krijgen minister van Werk Monica De Coninck en Yasmine Kherbache, de kabinetschef van de premier, "een faciliterende rol". Op regelmatige tijdstippen - een eerste keer volgende donderdag - wordt er verslag uitgebracht aan Di Rupo en de kern. Aangezien er nog amper een maand rest, is de kans reëel dat in eerste instantie de carensdag en de opzegtermijnen worden aangepakt. Aan vakbondszijde wordt wel gepleit voor minstens "engagementen op korte termijn" om ook de andere discriminaties aan te pakken.