De onderhandelaars van de zes potentiële coalitiepartijen praten nog steeds over de primaire uitgaven. De werkzaamheden verlopen erg moeizaam, zo klonk het uit verschillende bronnen. Men poogt een lineaire besparing van 2 procent te vinden bij alle administraties. In principe betekent dit dat men eventuele bijkomende uitgaven binnen de eigen administratie moet compenseren, hoewel men ook zou kunnen putten uit departementen waar er nog middelen vrij zijn omdat er veel ambtenaren op pensioen vertrekken.

Zoals bekend dringen vooral de liberalen en ook CD&V aan op een grotere inspanning bij de primaire uitgaven. Elke besparing verkleint immers ook de nood aan bijkomende belastingen. Formateur Elio Di Rupo stelt voor om de dotaties voor de departementen te bevriezen, wat neerkomt op zo'n 2 procent minder uitgaven. Voor cdH-voorzitter Benoît Lutgen kunnen geen extra inspanningen gevraagd worden voor het veiligheidsbeleid - politie, brandweer, justitie. Dit zou evenwel betekenen dat er binnen deze administraties naar compensaties moet gezocht worden om bijkomende middelen voor veiligheid vrij te maken.

In de zoektocht naar besparingen op de primaire uitgaven, komt ook het dossier van de usurperende bevoegdheden ter sprake. Het gaat om bevoegdheden die bij eerdere staatshervormingen reeds naar gewesten of gemeenschappen zijn overgeheveld, maar die nog steeds uitgeoefend - en betaald - worden door de federale overheid, zoals het grootstedenbeleid. Naar verluidt hangt hier een bedrag van 250 tot 750 miljoen euro aan vast, afhankelijk van de bevoegdheden die men niet meer zou financieren.

Traag maar constructief

Het werk vordert traag maar zou wel constructief verlopen, zo klinkt het eensgezind. Men werkt regel per regel, en elk voorstel van een partij wordt meteen door specialisten becijferd. Door deze werkwijze lijkt het nagenoeg uitgesloten dat men op deze derde dag veel verder dan het luik uitgaven geraakt. Na de primaire uitgaven krijgen de onderhandelaars immers de gezondheidszorg voorgeschoteld. En daar lijkt de groeinorm nog voor heel wat ideologisch gekleurde discussies te zullen leiden. Dat de norm van 4,5 procent verlaten zal worden, lijkt vast te staan, maar of de norm helemaal verlaten moet worden voor een financiering die enkel rekening houdt met de noden is eveneens zo goed als uitgesloten.

De meeste onderhandelaars gaan er vanuit dat er voor het midden van volgende weekgeen witte rook uit het voorzitterschap van de Kamer zal komen. Het kan ook later worden, klinkt het hier en daar voorzichtig. (Belga/INM)

De onderhandelaars van de zes potentiële coalitiepartijen praten nog steeds over de primaire uitgaven. De werkzaamheden verlopen erg moeizaam, zo klonk het uit verschillende bronnen. Men poogt een lineaire besparing van 2 procent te vinden bij alle administraties. In principe betekent dit dat men eventuele bijkomende uitgaven binnen de eigen administratie moet compenseren, hoewel men ook zou kunnen putten uit departementen waar er nog middelen vrij zijn omdat er veel ambtenaren op pensioen vertrekken. Zoals bekend dringen vooral de liberalen en ook CD&V aan op een grotere inspanning bij de primaire uitgaven. Elke besparing verkleint immers ook de nood aan bijkomende belastingen. Formateur Elio Di Rupo stelt voor om de dotaties voor de departementen te bevriezen, wat neerkomt op zo'n 2 procent minder uitgaven. Voor cdH-voorzitter Benoît Lutgen kunnen geen extra inspanningen gevraagd worden voor het veiligheidsbeleid - politie, brandweer, justitie. Dit zou evenwel betekenen dat er binnen deze administraties naar compensaties moet gezocht worden om bijkomende middelen voor veiligheid vrij te maken. In de zoektocht naar besparingen op de primaire uitgaven, komt ook het dossier van de usurperende bevoegdheden ter sprake. Het gaat om bevoegdheden die bij eerdere staatshervormingen reeds naar gewesten of gemeenschappen zijn overgeheveld, maar die nog steeds uitgeoefend - en betaald - worden door de federale overheid, zoals het grootstedenbeleid. Naar verluidt hangt hier een bedrag van 250 tot 750 miljoen euro aan vast, afhankelijk van de bevoegdheden die men niet meer zou financieren. Traag maar constructief Het werk vordert traag maar zou wel constructief verlopen, zo klinkt het eensgezind. Men werkt regel per regel, en elk voorstel van een partij wordt meteen door specialisten becijferd. Door deze werkwijze lijkt het nagenoeg uitgesloten dat men op deze derde dag veel verder dan het luik uitgaven geraakt. Na de primaire uitgaven krijgen de onderhandelaars immers de gezondheidszorg voorgeschoteld. En daar lijkt de groeinorm nog voor heel wat ideologisch gekleurde discussies te zullen leiden. Dat de norm van 4,5 procent verlaten zal worden, lijkt vast te staan, maar of de norm helemaal verlaten moet worden voor een financiering die enkel rekening houdt met de noden is eveneens zo goed als uitgesloten. De meeste onderhandelaars gaan er vanuit dat er voor het midden van volgende weekgeen witte rook uit het voorzitterschap van de Kamer zal komen. Het kan ook later worden, klinkt het hier en daar voorzichtig. (Belga/INM)