Vierhonderd lokale mandatarissen, schepenen en provincieraadsleden van de partij Groen zijn zaterdag in Antwerpen samengekomen voor de 'Dag van de Lokale Politiek'. Voorzitster Meyrem Almaci riep de Vlaamse regering op om de drijvende kracht van lokale besturen te versterken in plaats van verder tegen te werken.

Minister-president Geert Bourgeois (N-VA), Belga
Minister-president Geert Bourgeois (N-VA) © Belga

De regering- Bourgeois I snijdt volgens Meyrem Almaci in die middelen en sectoren die voor lokale besturen net van cruciaal belang zijn: jeugd, sport, welzijn, cultuur, ontwikkelingssamenwerking, flankerend onderwijsbeleid, etc. "In de huidige terminologie heet het dat ze 'meer moeten doen met minder'. Een eerste eufemisme van de Vlaamse regering om te zeggen: trek uw plan. Snijden in de middelen van die organisaties die bij uitstek mensen verbinden, is geen goed bestuur."

Groen vindt dat de Vlaamse regering voor de lokale besturen een partner moet zijn die stimuleert, faciliteert en ruimte geeft. "Ze moet de gemeenten helpen om hun kernen te versterken in plaats van kapot te maken met megalomane projecten zoals Uplace en Oosterweel. Deze Vlaamse regering schaadt uw gezondheid en schaadt de lokale economie", aldus Almaci.

In het jaar van de cruciale klimaattop in Parijs riep de voorzitster van Groen de Vlaamse regering op om het goede voorbeeld van de lokale besturen te volgen, die de gezondheid van burgers en een sterke lokale economie als uitgangspunt nemen.

"Steden als Gent en Sint-Niklaas en de provincie Vlaams-Brabant nemen het voortouw op weg naar klimaatneutraliteit. Lokale besturen met Groen versterken hun burgers die investeren in energiebesparing of lokale economie. De Vlaamse regering zou daar beter een voorbeeld aan nemen, in plaats van haar klimaatambities zo laag mogelijk te proberen leggen."

De regering- Bourgeois I snijdt volgens Meyrem Almaci in die middelen en sectoren die voor lokale besturen net van cruciaal belang zijn: jeugd, sport, welzijn, cultuur, ontwikkelingssamenwerking, flankerend onderwijsbeleid, etc. "In de huidige terminologie heet het dat ze 'meer moeten doen met minder'. Een eerste eufemisme van de Vlaamse regering om te zeggen: trek uw plan. Snijden in de middelen van die organisaties die bij uitstek mensen verbinden, is geen goed bestuur." Groen vindt dat de Vlaamse regering voor de lokale besturen een partner moet zijn die stimuleert, faciliteert en ruimte geeft. "Ze moet de gemeenten helpen om hun kernen te versterken in plaats van kapot te maken met megalomane projecten zoals Uplace en Oosterweel. Deze Vlaamse regering schaadt uw gezondheid en schaadt de lokale economie", aldus Almaci. In het jaar van de cruciale klimaattop in Parijs riep de voorzitster van Groen de Vlaamse regering op om het goede voorbeeld van de lokale besturen te volgen, die de gezondheid van burgers en een sterke lokale economie als uitgangspunt nemen. "Steden als Gent en Sint-Niklaas en de provincie Vlaams-Brabant nemen het voortouw op weg naar klimaatneutraliteit. Lokale besturen met Groen versterken hun burgers die investeren in energiebesparing of lokale economie. De Vlaamse regering zou daar beter een voorbeeld aan nemen, in plaats van haar klimaatambities zo laag mogelijk te proberen leggen."