In een brief aan het Instituut voor de Nationale Rekeningen stelt Eurostat in een voorafgaand advies dat de kapitaalsverhoging in Dexia - die neerkwam op 2,9 miljard euro voor ons land - als een uitgave moet worden beschouwd. Daardoor zou die in de begroting moeten worden opgenomen, waardoor die dit jaar niet op het geplande tekort van 2,8 procent zou afklokken. Minister Vanackere, die daarover donderdag vragen kreeg in de Kamer, vindt dat het om een investering gaat, waardoor het geld enkel bij de staatsschuld zou komen. Hij merkte op dat de inhoud van de brief aan bod is gekomen tijdens de begrotingsbesprekingen en dat er een geschreven afspraak is met zijn Franse collega dat beide landen het standpunt zouden verdedigen dat de verhoging als ESER-neutraal moet worden beschouwd. De CD&V-vicepremier voegde er nog aan toe dat het slechts om een voorafgaand advies gaat en dat het standpunt van Eurostat nog zou kunnen wijzigen op basis van aanvullende informatie. "Het is een wedstrijd die nog niet gespeeld is", aldus Vanackere. "Ik ben zinnens nog steeds de stelling te verdedigen dat de operatie ESER-neutraal is". "De match is verloren. De 2,9 miljard euro is er niet meer en zal niet terugkeren", reageerde Meyrem Almaci (Groen). Peter Dedecker (N-VA) hekelde dat de regering alle inkomsten wel in de begroting inschrijft, "maar als het misloopt, smijt het dan maar op de hoop van de staatsschuld". (MVL)

In een brief aan het Instituut voor de Nationale Rekeningen stelt Eurostat in een voorafgaand advies dat de kapitaalsverhoging in Dexia - die neerkwam op 2,9 miljard euro voor ons land - als een uitgave moet worden beschouwd. Daardoor zou die in de begroting moeten worden opgenomen, waardoor die dit jaar niet op het geplande tekort van 2,8 procent zou afklokken. Minister Vanackere, die daarover donderdag vragen kreeg in de Kamer, vindt dat het om een investering gaat, waardoor het geld enkel bij de staatsschuld zou komen. Hij merkte op dat de inhoud van de brief aan bod is gekomen tijdens de begrotingsbesprekingen en dat er een geschreven afspraak is met zijn Franse collega dat beide landen het standpunt zouden verdedigen dat de verhoging als ESER-neutraal moet worden beschouwd. De CD&V-vicepremier voegde er nog aan toe dat het slechts om een voorafgaand advies gaat en dat het standpunt van Eurostat nog zou kunnen wijzigen op basis van aanvullende informatie. "Het is een wedstrijd die nog niet gespeeld is", aldus Vanackere. "Ik ben zinnens nog steeds de stelling te verdedigen dat de operatie ESER-neutraal is". "De match is verloren. De 2,9 miljard euro is er niet meer en zal niet terugkeren", reageerde Meyrem Almaci (Groen). Peter Dedecker (N-VA) hekelde dat de regering alle inkomsten wel in de begroting inschrijft, "maar als het misloopt, smijt het dan maar op de hoop van de staatsschuld". (MVL)