Het is nog steeds de bedoeling geen open ruimte meer in te nemen tegen 2040 en ook de tussentijdse doelstelling zou behouden blijven. Dat zei Demir dinsdag in het parlement na een vraag van Mieke Schauvliege (Groen).

De vorige Vlaamse regering slaagde er niet in om het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV) uit te voeren, omdat er juridische problemen opdoken met de decreten. Het BRV kwam bijgevolg op de onderhandelingstafel van de nieuwe coalitie terecht. In het regeerakkoord is het plan een 'bouwshift' geworden, die evenwel de principes van de strategische visie van het BRV onderschrijft, valt te lezen. Tegen 2040 dus geen nieuwe verkavelingen meer, maar in het plan van de vorige regering was ook voorzien dat de inname van open ruimte in 2025 al moest halveren, van 6 hectare naar 3 hectare per dag.

Open Vld liet de afgelopen maanden verstaan dat die tussentijdse doelstelling wellicht onhaalbaar is. "Ook de tussentijdse doelstelling is opgenomen in de strategische visie en bijgevolg zal ik deze blijven nastreven", zei Demir dinsdag. Ze wil het instrumentendecreet zo snel mogelijk voor het parlement brengen. "Ik richt mij op een timing nog voor het einde van het jaar." In dat decreet werden de modaliteiten van het BRV uiteengezet. Er staat bijvoorbeeld in dat wie een bouw- of industriegrond ziet veranderen in natuur, volledig schadeloos wordt gesteld.

Voor de planschadevergoedingen is volgend jaar al 15 miljoen euro voorzien. Er wordt in eerste instantie gekeken naar de watergevoelige gebieden. Groen vindt het een verkeerde focus om grondeigenaars voor 100 procent te willen vergoeden. "Wat u zich voorneemt is onbetaalbaar. We gaan middelen van de overheid gebruiken om mensen die het al goed hebben extra te financieren", zei Schauvliege.

Lees ook:

- Scherpe kritiek op Vlaamse klimaatplannen: 'Met dit akkoord halen we de doelstellingen voor 2030 niet'

- En als de betonstop er nu echt niet komt? 'De mentaliteitswijziging is sowieso al ingezet'

Het is nog steeds de bedoeling geen open ruimte meer in te nemen tegen 2040 en ook de tussentijdse doelstelling zou behouden blijven. Dat zei Demir dinsdag in het parlement na een vraag van Mieke Schauvliege (Groen).De vorige Vlaamse regering slaagde er niet in om het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV) uit te voeren, omdat er juridische problemen opdoken met de decreten. Het BRV kwam bijgevolg op de onderhandelingstafel van de nieuwe coalitie terecht. In het regeerakkoord is het plan een 'bouwshift' geworden, die evenwel de principes van de strategische visie van het BRV onderschrijft, valt te lezen. Tegen 2040 dus geen nieuwe verkavelingen meer, maar in het plan van de vorige regering was ook voorzien dat de inname van open ruimte in 2025 al moest halveren, van 6 hectare naar 3 hectare per dag. Open Vld liet de afgelopen maanden verstaan dat die tussentijdse doelstelling wellicht onhaalbaar is. "Ook de tussentijdse doelstelling is opgenomen in de strategische visie en bijgevolg zal ik deze blijven nastreven", zei Demir dinsdag. Ze wil het instrumentendecreet zo snel mogelijk voor het parlement brengen. "Ik richt mij op een timing nog voor het einde van het jaar." In dat decreet werden de modaliteiten van het BRV uiteengezet. Er staat bijvoorbeeld in dat wie een bouw- of industriegrond ziet veranderen in natuur, volledig schadeloos wordt gesteld. Voor de planschadevergoedingen is volgend jaar al 15 miljoen euro voorzien. Er wordt in eerste instantie gekeken naar de watergevoelige gebieden. Groen vindt het een verkeerde focus om grondeigenaars voor 100 procent te willen vergoeden. "Wat u zich voorneemt is onbetaalbaar. We gaan middelen van de overheid gebruiken om mensen die het al goed hebben extra te financieren", zei Schauvliege. Lees ook: - Scherpe kritiek op Vlaamse klimaatplannen: 'Met dit akkoord halen we de doelstellingen voor 2030 niet'- En als de betonstop er nu echt niet komt? 'De mentaliteitswijziging is sowieso al ingezet'