Het departement Omgeving en het agentschap Zorg en Gezondheid maakten vrijdag bekend dat 3M de productielijnen die de nauwelijks afbreekbare en mogelijk schadelijke stoffen PFAS uitstoten, minstens tijdelijk moet stilleggen. Dat is nodig om "om zeker te zijn dat blootstellingsrisico's voor de omwonenden niet verder toenemen". Het bedrijf was er niet in geslaagd om de omgevingsinspectie ervan te overtuigen dat de uitstoot van de fabriek de omgeving niet verder belast. Vandaag raakte bekend dat 3M tegen de opgelegde maatregelen beroep heeft aangetekend bij de Raad van State. "We betreuren dat 3M zich niet gewoon neerlegt bij maatregelen die ons leefmilieu en de gezondheid van mensen beschermen. Eerder ging ze ook al in beroep tegen strengere lozingsnormen van de provincie Antwerpen", reageert Demir. "Dat getuigt niet erg van verantwoordelijkheidszin ten aanzien van de gemeenschap, het leefmilieu en zijn eigen werknemers." Ze wijst er wel op dat het beroep niet opschortend werkt, "dus de betrokken productieprocessen zullen toch stopgezet moeten worden". "Voor het overige zullen we de maatregel van de Omgevingsinspectie en Zorg en Gezondheid verdedigen. Die gingen immers niet over één nacht ijs." (Belga)

Het departement Omgeving en het agentschap Zorg en Gezondheid maakten vrijdag bekend dat 3M de productielijnen die de nauwelijks afbreekbare en mogelijk schadelijke stoffen PFAS uitstoten, minstens tijdelijk moet stilleggen. Dat is nodig om "om zeker te zijn dat blootstellingsrisico's voor de omwonenden niet verder toenemen". Het bedrijf was er niet in geslaagd om de omgevingsinspectie ervan te overtuigen dat de uitstoot van de fabriek de omgeving niet verder belast. Vandaag raakte bekend dat 3M tegen de opgelegde maatregelen beroep heeft aangetekend bij de Raad van State. "We betreuren dat 3M zich niet gewoon neerlegt bij maatregelen die ons leefmilieu en de gezondheid van mensen beschermen. Eerder ging ze ook al in beroep tegen strengere lozingsnormen van de provincie Antwerpen", reageert Demir. "Dat getuigt niet erg van verantwoordelijkheidszin ten aanzien van de gemeenschap, het leefmilieu en zijn eigen werknemers." Ze wijst er wel op dat het beroep niet opschortend werkt, "dus de betrokken productieprocessen zullen toch stopgezet moeten worden". "Voor het overige zullen we de maatregel van de Omgevingsinspectie en Zorg en Gezondheid verdedigen. Die gingen immers niet over één nacht ijs." (Belga)