De Senaatscommissies zijn maandag voor het eerst bijeengekomen. De commissie voor Institutionele Aangelegenheden wordt voorgezeten door Senaatsvoorzitster Christine Defraigne (MR). Pol Van Den Driessche (N-NA) wordt voorzitter van de commissie voor de Transversale Aangelegenheden - Gemeenschapsbevoegdheden en Steven Vanackere (CD&V) van de commissie voor de Transversale Aangelegenheden - Gewestbevoegdheden. Philippe Mahoux (PS) zit de delegatie van de Senaat voor in het Federaal Adviescomité voor de Europese Aangelegenheden.

Staatshervorming beperkt bevoegdheden

Door de zesde staatshervorming is de Senaat niet langer een rechtstreeks verkozen orgaan en verloor de assemblee een groot deel van haar bevoegdheden. Ook de werking en interne structuur van de Senaat diende aangepast te worden. Het bureau van de Senaat had verschillende vergaderingen nodig om vast te leggen dat er voortaan nog drie vaste commissies zouden worden opgericht: een eerste voor institutionele aangelegenheden, een tweede voor de gemeenschapsbevoegdheden en een derde voor de gewestbevoegdheden. De Senaat behield ook haar vertegenwoordiging in het Federaal Adviescomité voor de Europese Aangelegenheden.

'Ethische commissie'

Maandag werd het bureau van de verschillende commissies gekozen. Dat Christine Defraigne voorzitster wordt van de commissie voor Institutionele Aangelegenheden is geen verrassing. Als Senaatsvoorzitster zit ze volgens het reglement automatisch één van de commissies waarin ze zetelt voor. N-VA koos voor het voorzitterschap van de commissie Gemeenschapsbevoegdheden. Pol Van Den Driessche zal die commissie leiden. "Dit wordt de ethische commissie", stelde hij.

Uit een eerste gedachtenwisseling over de informatieverslagen die de commissie kan opstellen, bleek dat er bij de commissieleden interesse was om te werken rond meerouderschap, wereldvrouwendag, armoedebestrijding en deradicalisering. Het bureau van de Senaat zal vrijdag een keuze maken.

Omdat de PS het voorzitterschap van de Senaatsdelegatie in het Federaal Adviescomité verkoos voor Philippe Mahoux, kwam het CD&V toe om de voorzitter van de commissie Gewestbevoegdheden aan te duiden. Dat wordt Steven Vanackere. (Belga/WB)

De Senaatscommissies zijn maandag voor het eerst bijeengekomen. De commissie voor Institutionele Aangelegenheden wordt voorgezeten door Senaatsvoorzitster Christine Defraigne (MR). Pol Van Den Driessche (N-NA) wordt voorzitter van de commissie voor de Transversale Aangelegenheden - Gemeenschapsbevoegdheden en Steven Vanackere (CD&V) van de commissie voor de Transversale Aangelegenheden - Gewestbevoegdheden. Philippe Mahoux (PS) zit de delegatie van de Senaat voor in het Federaal Adviescomité voor de Europese Aangelegenheden.Door de zesde staatshervorming is de Senaat niet langer een rechtstreeks verkozen orgaan en verloor de assemblee een groot deel van haar bevoegdheden. Ook de werking en interne structuur van de Senaat diende aangepast te worden. Het bureau van de Senaat had verschillende vergaderingen nodig om vast te leggen dat er voortaan nog drie vaste commissies zouden worden opgericht: een eerste voor institutionele aangelegenheden, een tweede voor de gemeenschapsbevoegdheden en een derde voor de gewestbevoegdheden. De Senaat behield ook haar vertegenwoordiging in het Federaal Adviescomité voor de Europese Aangelegenheden. Maandag werd het bureau van de verschillende commissies gekozen. Dat Christine Defraigne voorzitster wordt van de commissie voor Institutionele Aangelegenheden is geen verrassing. Als Senaatsvoorzitster zit ze volgens het reglement automatisch één van de commissies waarin ze zetelt voor. N-VA koos voor het voorzitterschap van de commissie Gemeenschapsbevoegdheden. Pol Van Den Driessche zal die commissie leiden. "Dit wordt de ethische commissie", stelde hij. Uit een eerste gedachtenwisseling over de informatieverslagen die de commissie kan opstellen, bleek dat er bij de commissieleden interesse was om te werken rond meerouderschap, wereldvrouwendag, armoedebestrijding en deradicalisering. Het bureau van de Senaat zal vrijdag een keuze maken. Omdat de PS het voorzitterschap van de Senaatsdelegatie in het Federaal Adviescomité verkoos voor Philippe Mahoux, kwam het CD&V toe om de voorzitter van de commissie Gewestbevoegdheden aan te duiden. Dat wordt Steven Vanackere. (Belga/WB)