Dat bleek donderdagavond in de Kamer. De plenaire vergadering moest zich buigen over de vraag van de Antwerpse procureur-generaal Liégeois om de parlementaire immuniteit van Dedecker op te heffen, waarmee ze ook instemde. Een en ander is het gevolg van het onderzoek dat het Kamerlid liet uitvoeren naar de sale-and-lease-backoperatie rond het gerechtsgebouw, en naar de eventuele rol van Karel De Gucht daarbij. Opmerkelijk is dat Dedecker procureur-generaal Liégeois ervan beticht zich aan de politieke sturing van gerechtelijke dossiers te wagen. (Belga)

Dat bleek donderdagavond in de Kamer. De plenaire vergadering moest zich buigen over de vraag van de Antwerpse procureur-generaal Liégeois om de parlementaire immuniteit van Dedecker op te heffen, waarmee ze ook instemde. Een en ander is het gevolg van het onderzoek dat het Kamerlid liet uitvoeren naar de sale-and-lease-backoperatie rond het gerechtsgebouw, en naar de eventuele rol van Karel De Gucht daarbij. Opmerkelijk is dat Dedecker procureur-generaal Liégeois ervan beticht zich aan de politieke sturing van gerechtelijke dossiers te wagen. (Belga)