Wat hebben de scherpste opiniestukken op Knack.be teweeggebracht? Knack vroeg het aan de auteurs.
...

Liefdadigheidsacties als 'De warmste week' van Studio Brussel brengen elk jaar duizenden vrijwilligers op de been. Waarom wilde u dat bekritiseren? Francine Mestrum: Ik besef dat kritiek op liefdadigheid zeer gevoelig ligt, maar we moeten er toch mee opletten. In onze maatschappij wordt steeds meer vrijwilligheid gevraagd, terwijl de socio-economische rechten worden afgebouwd. Armoedebestrijding is bijvoorbeeld een zeer groot probleem. Ik ben blij dat er vrijwilligers zijn die daar iets aan willen doen, maar zonder structurele oplossing staan we nergens. Was u niet bang om als cynicus te worden weggezet? Mestrum: Daarom benadruk ik altijd hoe fantastisch ik de inzet van vrijwilligers vind. Mensen die naar rusthuizen gaan om ouderen gezelschap te houden, of te helpen bij de maaltijden: fantastisch! Maar als het bijvoorbeeld gaat over daklozen en vluchtelingen in Brussel, dan is het de taak van de overheid om hun rechten te respecteren. Die basishulp mag niet steunen op vrijwilligers. Velen zullen zeggen: baat liefdadigheid niet, dan schaadt het zeker niet. Mestrum: Soms schaadt het misschien wel. Ik vind het erg dat veel mensen enkel aan liefdadigheid doen in de kerstperiode, in de eerste plaats om zichzelf goed en nuttig te voelen. Mensen reageren ook vaak vanuit een gevoel van machteloosheid. We moeten ons blijven afvragen of daarmee iemand structureel geholpen wordt. Ook politici komen ieder jaar met vette cheques zwaaien. Mestrum: Schandalig vind ik dat. Zij doen dat niet alleen om zichzelf een goed geweten te geven, maar ook om kiezers voor zich te winnen. Vorig jaar vond ik het zo schrijnend om te zien dat Vluchtelingenwerk Vlaanderen een van de goede doelen was bij 'De warmste week', terwijl het net een pak subsidies kwijt was. Met dank aan onze 'gulle' politici. Hebt u veel reacties gekregen op uw opiniestuk? Mestrum: Uiteraard. Velen vinden dat ik niet zo streng mag zijn, dat mensen het goed menen. En dat klopt natuurlijk, maar het gevaar dreigt dat we, tussen alle ludieke acties door, vergeten wat de verantwoordelijkheid van onze politici is. Ik vind het jammer dat zo weinig mensen een vuist durven te maken tegen de overheid. Ze bakken dan wel wafels om daklozen te steunen, maar ze protesteren niet tegen het feit dat die mensen buiten moeten slapen. Moeten we al die liefdadigheid dan maar afschaffen? Mestrum: Voor structurele problemen zoals armoede hebben we structurele oplossingen nodig. Burgers kunnen samen met de overheid zoeken naar oplossingen, en op lange termijn een rol blijven spelen. Dan spreken we over een heel andere, duurzame vorm van solidariteit.