1. Amper vooruitgang gezondmaking overheidsfinanciën.

Het staat zwart op wit in het Verslag van de Nationale Bank over de economische en financiële ontwikkelingen van 2018: vorig jaar werd amper vooruitgang geboekt in het op orde brengen van de overheidsfinanciën. Dat is een pijnlijke vaststelling voor de regering-Michel (inclusief N-VA, die vorig jaar nog deel uitmaakte van de regering). Want ze schoof van bij haar aantreden de gezondmaking van de overheidsfinanciën als voornaamste doel naar voor.
...