Begroet worden met een Bijbelvers: het overkomt ons zelden. We zitten nog niet goed neer of Jozef Pacolet van het Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving (HIVA) declameert Lucas 6:38, een vers dat luidt: 'Geeft, en u zal gegeven worden; een goede, gestampte, geschudde en overlopende maat zal men u in de schoot storten. De maat die gij gebruikt, zal men ook voor u gebruiken.'
...