'Vanaf het moment dat deze regering van start gaat, is er sprake van een Vlaamse natie', zo sprak voorzitter Bart De Wever de N-VA-leden toe, die het Vlaamse regeerakkoord met luid applaus goedkeurden. In dat regeerakkoord komt het woord 'natie' zeven keer voor. Nu is een natie niet hetzelfde als een staat. Terwijl een natie gaat over een groep mensen met dezelfde taal, tradities, cultuur en geschiedenis, omschrijft een staat een volk dat op een grondgebied leeft met duidelijke grenzen, onder een soeverein gezag dat officiële, internationale erkenning kreeg.
...