'We mogen mensen die langdurige problemen ondervinden door een covidbesmetting niet te lang in onzekerheid laten. Ze willen weten waar ze aan toe zijn', zegt Paul Callewaert, algemeen secretaris van het Nationaal Verbond van Socialistische Mutualiteiten. 'Om te beginnen mag hun erkenning als postcovidpatiënt geen maanden aanslepen. We moeten hun ook snel een perspectief proberen te bieden. Zo'n patiënt moet de boodschap krijgen dat hij zal worden opgevolgd en dat er zowel voor zijn behandeling als voor zijn re-integratie op de arbeidsmarkt oplossingen zullen worden geboden op maat van zijn specifieke...

'We mogen mensen die langdurige problemen ondervinden door een covidbesmetting niet te lang in onzekerheid laten. Ze willen weten waar ze aan toe zijn', zegt Paul Callewaert, algemeen secretaris van het Nationaal Verbond van Socialistische Mutualiteiten. 'Om te beginnen mag hun erkenning als postcovidpatiënt geen maanden aanslepen. We moeten hun ook snel een perspectief proberen te bieden. Zo'n patiënt moet de boodschap krijgen dat hij zal worden opgevolgd en dat er zowel voor zijn behandeling als voor zijn re-integratie op de arbeidsmarkt oplossingen zullen worden geboden op maat van zijn specifieke ziektebeeld.'Aan welke oplossingen denkt u?Paul Callewaert: We weten nog niet genoeg om die vraag al te kunnen beantwoorden. Postcovidpatiënten vormen een heel heterogene groep met uiteenlopende gezondheidsklachten. Er is meer onderzoek nodig om de verschillende ziektebeelden in kaart te brengen en na te gaan hoe ze evolueren. Pas als het zover is, zullen we weten hoe we hun het best kunnen helpen en bijstaan.Velen van hen zijn al maandenlang met ziekteverlof.Callewaert: Dat klopt. Het lijkt me geen goed idee om hen te stigmatiseren en in een aparte groep onder te brengen. Het kan niet de bedoeling zijn dat zij anders worden behandeld dan alle andere chronisch zieken in dit land. Hoogstwaarschijnlijk zullen er postcovidpatiënten zijn die echt ziek blijven en niet opnieuw aan het werk kunnen gaan. Hen moeten we niet onder druk zetten om naar de arbeidsmarkt terug te keren. Maar met veel anderen zal het op termijn wel weer beter gaan. Zodra zij in staat zijn om hun actieve leven weer voor een stuk op te nemen, zullen we hen ook daarbij moeten begeleiden. Zeker als mensen blijvende problemen ondervinden, zal moeten worden onderzocht op welke manier zij weer in het arbeidscircuit kunnen worden ingeschakeld.U bedoelt dat ze de kans moeten krijgen om deeltijds weer aan de slag te gaan?Callewaert: Gedeeltelijke werkhervatting is voor veel langdurige zieken een goede optie. Ik ben ervan overtuigd dat het ook een belangrijk instrument zal blijken te zijn voor de re-integratie van de groep die covid-19 heeft gehad. Daarom moeten we de bestaande mogelijkheden op het vlak van gedeeltelijke werkhervatting optimaliseren. Veel postcovidpatiënten zullen bij uitstek baat hebben bij een soepel systeem, want de kans is groot dat zij nog lange tijd afwisselend goede en slechte periodes zullen doormaken. Het lijkt me geen goed idee om hen dan telkens te verplichten om zich tegenover een arts te gaan verdedigen. We kunnen ons beter op hun behandeling en begeleiding concentreren. Het moet bijvoorbeeld mogelijk zijn dat iemand het werk voor 80 of 90 procent hervat, maar - in samenspraak met zijn werkgever en de arbeidsgeneeskundige dienst - weer wat minder gaat werken als hij zich een tijdlang wat slechter voelt. Voor mij mag de re-integratie van postcovidpatiënten een beetje een processie van Echternach zijn.